Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Matematik ve sosyal bilgileri işletme problemlerine uygulama becerisi kazanmak
2.Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak
3.İşletme ve diğer disiplinler alanında bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanmak
4. Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilir.
5.Banka ve Sigortacılık alanında pazarlama ve finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teorik bilgiye sahip olur.
6.Banka ve sigorta muhasebesini yapabilir
7. Ekonomik analizleri yapabilme yeteneği kazanır.
8.Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme, saklayabilme yeteneğine sahip olur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu