Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Sezgin DEMİR
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Sabiha KEMİKSİZOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Elif Meryem YURDAKUL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Fahriye GÖZGÜ
Farabi Değişim Koordinatörü
Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO), kurulduğu yıldan günümüze kadar hızla gelişmiş, gerek öğrenci gerekse akademik ve idari personel yapısını nitelik ve nicelik açısından geliştirmiş ve hala geliştirmek için çalışmaları devam etmektedir.
Tarihçesi
2012- 2013 Eğitim- Öğretim yılında öğretime açılmıştır.
Misyon
Yenipazar MYO’nun misyonu, Kamu ve Özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları en kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde, Dünya ile aynı teknik bilgi ve donanıma sahip şekilde yetiştirmektir.
Vizyon
Sektörlerin ihtiyacı olan ara elemanları, güncel bilgilerle donatıp, çağdaş, bilgiyi arayıp bulabilen, bulduğu bilgiyi kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmek.
Amaç
Sektördeki beklentileri karşılayabilen, kültürel düzeyi yüksek, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş değerleri kavrayan nesiller yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda 13 Derslik(5 Anfi ), 1 Bilgisayar Labaratuarı, 1 Konferans Salonu (200 Kişilik) öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuzda 13 Derslik(5 Anfi ), 1 Bilgisayar Labaratuarı, 1 Konferans Salonu (200 Kişilik) öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu