Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Fahriye GÖZGÜ
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Elif Meryem YURDAKUL ŞİPAL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Esra HANBAY KAHRİMAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Sabiha KEMİKSİZOĞLU
Mevlana Koordinatörü
Okulumuzda öğrenim dili Türkçe’dir. 2020-2021 akademik yılında 345 öğrencinin kaydı yapılmıştır. Okulumuzdan mezun olan arkadaşlarımızın birçoğu 4 yıllık üniversitelere dikey geçiş yaparak eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir. Akademik olarak devam kararı almayan öğrencilerimiz ise kendi alanlarında iş hayatına girmektedirler. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu 1994-1995 Öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı üç programda (Bankacılık, İşletme ve Muhasebe) eğitim-öğretime başlamıştır. Günümüzde ise Finans-Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde Bankacılık ve Sigortacılık Programı ile Maliye Programı, Toptan ve Perakende Satış Bölümünde Emlak Yönetimi Programı ile Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı, Muhasebe ve Vergi Bölümünde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümünde de İşletme Yönetimi Programı olmak üzere toplamda 4 bölüm ve 6 program olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.
Tarihçesi
Yüksekokulumuz İktisadi ve İdari Programlar bölümüne bağlı İşletmecilik 20 (Yirmi), Muhasebe 20 (Yirmi), Bankacılık 20 (Yirmi) toplam 60 (Altmış ) öğrenci kontenjanıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.02.1994 tarihli toplantısında; Meslek Yüksekokulu açılmasına ilişkin şartların mevcut olduğu, ara insan gücü açığının kapatılmasına katkı sağlayacağı dikkate alınarak 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Yenipazar Meslek Yüksekokulu’nun kurulması uygun görülmüştür. Kaydını yaptıran 49 öğrenci ile 03.07.1994 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Yine 2001 yılında Muhasebe ve Bankacılık Programlarında İkinci Öğretim Programları ve 2002 yılında da Sigortacılık Programı, 2006 yılında Sigortacılık ikinci öğretim, İşletme İkinci Öğretim ile Emlak ve Emlak Yönetimi Programları, 2008 yılında Emlak ve Emlak Yönetimi İkinci Öğretim Programı 2012 yılında Maliye ve Maliye İkinci Öğretim Programları ve son olarak 2017 yılında Perakende Satış ve Mağazacılık Yönetimi Programı açılmıştır. Yüksekokulumuz halen 1286 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.
Misyon
Kamu ve Özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları en kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde, meslek ahlakı değerlerine saygılı, ülke kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilen ve bu kaynaklarla optimum değer yaratabilen, Dünya ile aynı teknik bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Sektörlerin ihtiyacı olan ara elemanları, güncel bilgilerle donatıp, çağdaş, bilgiyi arayıp bulabilen, bulduğu bilgiyi kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmek ve gerek sanayi gerekse hizmet sektöründe öğrencileri tercih edilen bir MYO olmak.
Amaç
Yenipazar Meslek Yüksekokulu olarak, alanında uzman öğretim elemanları kadrosuyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerimize, sektördeki beklentileri karşılayabilen, kültürel düzeyi yüksek eğitim olanağı sağlamaktır.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuz Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak Aydın İli Yenipazar İlçesinde 7648 m2 üzerinde ana bina olarak hizmet veren toplam 3416 m2 kapalı alana sahip, 1 blokta 4 katlı bir binada hizmet vermektedir.
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuzda 13 Derslik(5 Amfi ), 1 Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Konferans Salonu (200 Kişilik) öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu