Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi - Normal Öğretim
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Programı iki yıl ön lisans eğitimi vermektedir
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Gıda Kalite Kontrol ve Analizi alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Mezuniyet için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekmektedir. Bu programda 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı; gıda ile temas eden madde ve malzemelerin hijyenik kontrol işlemlerinde yardımcı olmak üzere yapılması gereken işleri ve gıda güvenliğini bilen, tüketici sağlığını düşünen, teknik bilgi ve becerilerine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için, üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütürler. Ayrıca kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuarlarda çalışma olanağına sahiptirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler DGS sınavı sonuçlarına göre Beslenme ve Diyetetik , Gıda Mühendisliği, Kimya ve Ziraat Mühendisliği ile ayrıca sınavsız olarak Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme Fakültelerine geçebilmektedir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler, Adnan Menderes Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, iki dönem sonu sınavı (final/bütünleme) olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim yönergesinde yer Gıda Kalite Kontrol ve Analizi programına ait derslerin tamamını başarmış olmak, GANO 2.00 olmak ve staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.
Staj Durumu
Öğrenciler Adnan menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Staj Yönergesine tabidir. Staj süresi 30 işgünüdür. Öğrenci stajını ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda ve Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun ilan ettiği dönemlerde yapar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu