Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1. Gıda ürünleri ile ilgili konularda temel bilgilere sahip olma
2.Gıda ürünlerinde üretim ve hijyen, muhafaza, mikrobiyoloji, kalite kontrolü ve analizi konularına hakim olma
3.Laboratuarda çalışma ve laboratuar malzemelerini kullanabilme bilgisi, becerisi ve disiplinine sahip olma
4.Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme.
5.Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
6.Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
7.Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu