Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Köksal SEZGİN
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Nurcan YILMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yüksekokulumuzda Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık, İkram Hizmetleri, Yat İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz ve Liman İşletmeciliği programları açılmıştır. Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği programına 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı ve 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında da öğrenci alarak toplam öğrenci sayısı 128 ulaşmıştır. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği programının yanında Aşçılık ve İkram Hizmetleri programlarına da öğrenci alınması planlanmaktadır. Ayrıca Yüksekokul binamızda Söke Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve İkram Hizmetleri programları eğitimleri sürdürmektedirler.
Tarihçesi
Üniversitemiz Davutlar Meslek Yüksekokulu Yüksek Öğretim Kurumunca, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 20.02.2012 tarih ve 1124-8332 sayılı yazılarına istinaden kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuzun temeli 2007 yılında atılmış olup 11 Şubat 2014 tarihinde törenle açılışı yapılmıştır.
Misyon
Gelişen dünya ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmek.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, turizm ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek .2014-2018 yıllarında ders araçlarını ve dokümanlarını nicelik ve nitelik olarak artırmak, öğrencilerin stajlarını bilgi elde edebilecekleri kurumsallaşmış işletmelerde yapmalarını sağlamak. Üniversite-sektör çalışmaları ile bölgenin üniversiteden olan beklentilerinin karşılanması, öğrenci ve öğretim elemanlarının ilgili sektörlerle işbirliği içerisinde olması,Üniversite–sektör işbirliğinin sağlanması, mezunların istihdamının sağlanması,Yüksekokulumuzda düzenlenen konferans, seminer ve toplantıların sayısının artırılması,Ülkemizdeki ve dünyadaki sektörel gelişmelerin öğrencilerimize ve konu ile ilgili kişilere aktarılması, akademik ve idari personele hizmet içi eğitimler verilmesi,akademik personele eğitim öğretimdeki yeni gelişmelerin aktarılması,idari personele mevzuatla ilgili gelişmelerin aktarılması.
Fiziki Altyapı
Davutlar MYO ;açık alan miktarı 43000m2 olup kapalı alan miktarı 3450 m2'dir. Yüksekokulumuz, teorik derslik bloğu ve mutfak bloğu olmak üzere toplam 2 bloktan oluşmaktadır. Teorik derslik bloğu 4 kat mutfak bloğu ise 1 kattan oluşmaktadır.
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuzda 5 amfi, 14 sınıf, 1 bilgisayar laboratuvarı, 2 mutfak atölyesi, 1 servis atölyesi, 1 adet kütüphane ve 1 kantin mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu