Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Koruma
Ders Kodu: AŞL109
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu derste öğrencilere çevremiz, eko-sistemler, çevre sorunlarının nedenleri, doğal çevre ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, çevre politikaları, çevre korumada izlenecek yollar ve çevreye karşı duyarlı bir birey olmak ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Çevre, İnsan-Çevre İlişkileri, Çevre Sorunları ve bu sorunların nedenleri, Çevre Sorunlarını Önleme Çalışmaları, Dünyadaki ve Türkiye'deki çevre problemleri, Çevre Yönetimi ve Örgütlenme, Dünyada kabul gören Çevre Politikaları ve Türkiye'deki Çevre Politikaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Nurcan YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre ve çevreye ilişkin temel kavramlarını tanımlamak
2.Çevre kirlilikleri ve önleme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak
3.Çevre yönetimi ve örgütlenmeleri hakkında fikir sahibi olmak.
4.Sürdürülebilir çevre politikalarını tanımlamak.
5.Çevreye duyarlı bireyler olmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Turizm ve Çevre- Nüzhet KAHRAMAN-Oğuz TÜRKAY
2.Çevre Koruma- Hüseyin ERKUL
3.Çevre Koruma Dersi -MEGEP Modülü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çevre ve Çevreye İlişkin Tanımlar
2. Hafta - Teorik
Doğal ve Yapay Çevre Kavramları ve Özellikleri
3. Hafta - Teorik
Sektörel Çevre Sorunları
4. Hafta - Teorik
Hava Kirliliği ve Sebepleri
5. Hafta - Teorik
Hava Kirliliğinin İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri ve Önleme Çalışmaları
6. Hafta - Teorik
Su Kirliliği ve Sebepleri
7. Hafta - Teorik
Su Kirliliğinin İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri ve Önleme Çalışmaları
8. Hafta - Teorik
Toprak Kirliliği ve Sebepleri
9. Hafta - Teorik
Toprak Kirliliğinin Çevresel Etkileri ve Önlenmesi
10. Hafta - Teorik
Gürültü, Gürültü Kaynakları ve Gürültünün İnsan ve Çevreye Etkileri
11. Hafta - Teorik
Enerji Kaynakları ve Çevre İlişkisi
12. Hafta - Teorik
Ulusal ve Uluslar arası Çevre Politikaları
13. Hafta - Teorik
Çevre Yönetim Sistemleri
14. Hafta - Teorik
Çevre Teknolojileri (Su, İçme Suyu ve Atık su Arıtma Tesisleri)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev19110
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu