Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İletişim ve Beden Dili
Ders Kodu: AŞL113
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu derste öğrencilerin yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

İletişim Tanımı, İletişimin Özellikleri, İletişim Süreci ve Unsurları, İletişimin Sınıflandırılması, Sözlü İletişim, Etkin Dinleme, Yazılı İletişim, İş Yazıları, Sözsüz İletişim, Sözsüz İletişim Türleri, Beden Dili ve Öğeleri, Örgütsel İletişim, İletişim Engelleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ayşe ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
1.İletişim kavramını tanımlar.
2.İletişimin birey ve toplum için önem ve işlevini açıklar.
3.Sosyal hayatta iletişim becerilerinin önemini vurgular.
4.Beden dili olgusunu, işlev ve önemini açıklar.
5.Günlük hayatta ve iş yaşamında beden dilinin etkin kullanımını gösterir.
6.İş yaşamında etkili iletişim ve beden dili uygulamalarının nasıl yapılabileceğini gösterir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İletişim– Yrd.Doç.Dr. Emel BAHAR
2.Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim – Doç. Dr. Şirvan Şen DEMİR
3.Dikkat Vücudunuz Konuşuyor – Ahmet Şerif İZGÖREN
4.Beden Dili – Joe Navarro
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi
2. Hafta - Teorik
İletişim Süreci ve Unsurları
3. Hafta - Teorik
İletişimin Sınıflandırılması
4. Hafta - Teorik
Sözlü İletişim ve Sözlü İletişimin Unsurları
5. Hafta - Teorik
Etkili Konuşma ve Etkin Dinleme
6. Hafta - Teorik
Yazılı İletişim, Yazılı İletişimde Etkinlik Faktörleri
7. Hafta - Teorik
İş Yazısı Türleri ve İş Yazılarının Bölümleri
8. Hafta - Teorik
Sözsüz İletişim ve Sözsüz İletişimin İşlevleri
9. Hafta - Teorik
Sözsüz İletişim Türleri
10. Hafta - Teorik
Beden Dili, Öğeleri ve Özellikleri
11. Hafta - Teorik
Mesafeler, Dış Görünüş, İlk İzlenim, Renklerin Sözsüz İletişimdeki Yeri
12. Hafta - Teorik
Örgütsel İletişim, Amacı ve Önemi
13. Hafta - Teorik
Örgütsel İletişim Araçları
14. Hafta - Teorik
İletişim Engelleri ve Etkin İletişim
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu