Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Turizm Mevzuatı
Ders Kodu: TRZM207
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Turizm sektörü ile ilgili mevzuat hükümlerini ortaya koymak, turizm işletmelerinin birbirleri ve bakanlıkla olan ilişkilerini düzenlemek ve turizm sektörünü düzenleyen hukuk ile ilgili mevzuatı inceleyerek yasal ve kamusal ilişkileri kavrama yeterliklerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu derste genel olarak turizm hukukunun özellikleri,nitelikleri, kaynakları ve seyahat hürriyeti kavramları tartışıldıktan sonra turizmi düzenleyen temel yasa olan 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası, Turizm Endüstrisinde Kanun ve Yönetmelikler; Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri ve Diğer Turizm Organizasyonları, Ulusal ve Uluslararası Turizm Örgütleri, Turizmde Tüketici Hakları v.b. konular kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Nurcan YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1. Hukuk ile ilgili temel kavramları ifade eder.
2. Turizm hukuku kavramını ve özelliklerini açıklamak
3.Turizmi düzenleyen temel yasaları tanımak ve uygulamak
4.Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlerini bilmek
5.Ulusal ve uluslararası turizm örgütlerini tanımak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.TURİZM HUKUKU VE MEVZUATI – Hüseyin YILDIRIM
2.SON DEĞİŞİKLİKLERLE TURİZM MEVZUATI -TANJU UYGUR- HAKAN TURGUT
3.TURİZM MEVZUATI EL KİTABI - NAZMİ KOZAK
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hukuk ve temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Turizm ve Turizm Hukuku Kavramaları
3. Hafta - Teorik
Ulusal ve Uluslararası Turizm Örgütleri
4. Hafta - Teorik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
5. Hafta - Teorik
Kalkınma planlarında turizm
6. Hafta - Teorik
Turizm çeşitlerine göre yasalar
7. Hafta - Teorik
Deniz Turizmi - Av Turizmi
8. Hafta - Teorik
İnanç Turizmi - Spor Turizmi - Termal Turizm
9. Hafta - Teorik
Turizm Teşvikleri ve Turizm Teşvik Kanunu
10. Hafta - Teorik
Çevre ve Turizm (Çevre, Orman, Kıyı Kanunları)
11. Hafta - Teorik
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu
12. Hafta - Teorik
Seyahat Acentaları Yönetmeliği
13. Hafta - Teorik
Turizm Tesislerinin Nitelikleri ve Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik
14. Hafta - Teorik
Turizmde Tüketici Hakları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev110111
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
5
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu