Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksekokulumuzda dersler uygulamalı ve teorik olarak okutulmaktadır. 30 İş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Değişik mesleklerden deneyimli elemanlar çeşitli etkinlikler kapsamında seminerler ve konferanslarla öğrencilere tecrübelerini aktarma fırsatı bulmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, kurumlar arası kredi transferi yapılmasına ilişkin yönetmeliğe uygun başvuru yapan öğrenciler geçiş yapabilir.
Kazanılan Derece
Meslek elemanı ünvanı.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sektördeki beklentileri karşılayabilen, kültürel düzeyi yüksek, Atatürk ilke inkılâpları doğrultusunda çağdaş değerleri kavrayan nesiller yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
İki yıl süreli Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi önlisans programından mezun olan öğrenciler, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı alabilecekler ve bu sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabileceklerdir.
Üst Derece Programlara Geçis
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavı ile lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Derslere devam koşulunu yerine getiren öğrenciler vize, final ve bütünlemelere girme hakkını elde ederler. Vize notunun % 40 ile final notunun %60’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır. Sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda yer alan 4 yarıyılda toplam 120 AKTS’ye denk gelen dersleri başarmak ve 30 iş günü staj yapmak koşulu ile mezuniyete hak kazanabilirler.
Staj Durumu
30 iş günü staj zorunludur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu