Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Perakendecilik ve mağaza yönetimi konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
2.Müşteri ile etkili iletişim kurma yeteneğine sahip olmak.
3.Perakendecilik konusunda problemleri saptayıp, bunlara çözüm getirebilmek.
4.Mağaza yönetimi ve mağaza atmosferi konularının öğrenilmesi.
5.Tüketici davranışlarını analiz edip yorumlama.
6.Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma.
7.Kişisel satış teknikleri konusunda bilgi sahibi olma.
8.Mağaza tasarımı ve yerleşimi konusunda yeterli bilgiyi edinme.
9.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; sosyal medya, teknoloji perakendeciliği ve elektronik perakendecilik alanında gelişmeleri izleme becerisine sahip olma.
10.Takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüvenini kazanma.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu