Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiğe Giriş I
MAT181
Zorunlu 2 0 4
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Zorunlu 3 0 4
Genel İşletme
İY115
Zorunlu 2 1 3
Genel Hukuk Bilgisi
MLİ105
Zorunlu 2 0 3
İktisada Giriş
BSO105
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe I
MUH107
Zorunlu 3 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Tüketici Davranışları
PSY101
Zorunlu 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 21
2. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
Program Dışı Seçmeli Dersler 2 Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Pazarlama İlkeleri
İY227
Zorunlu 2 0 3
Makro İktisat
BSO104
Zorunlu 3 0 4
Ticari Matematik
BSO108
Zorunlu 1 1 2
Etkili İletişim Teknikleri
PSY102
Zorunlu 2 1 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İstatistik
İY112
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Yönetim ve Organizasyon
İY203
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kamu Maliyesi
MLİ109
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Marka Yönetimi
PSY106
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kişisel Satış Teknikleri
PSY108
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Müşteri İlişkileri
PSY110
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kent Sosyolojisi ve Çevre
EMY117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şehircilik
EMY263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Muhasebe Denetimi
MUH261
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Meslek Hukuku
MUH256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Şirketler Muhasebesi
MUH253
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Anayasa Hukuku
MLİ104
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Devlet Borçları
MLİ209
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Kamu Ekonomisi
MLİ259
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Hukuku
MLİ271
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Bankacılık Temel Bilgileri
BSO113
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Sermaye ve Para Piyasaları
BSO204
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Sigortacılık Temel Bilgileri
BSO115
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Gayrimenkul Değerlemesi
EMY216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gayrimenkul Finansmanı
EMY220
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 13
3. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 14
Program Dışı Seçmeli Dersler1 Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri I
MUH263
Zorunlu 1 1 2
Genel Muhasebe II
MUH108
Zorunlu 3 0 4
Perakendecilik
PSY201
Zorunlu 2 0 3
Stok Yönetimi
PSY203
Zorunlu 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Maliyet Muhasebesi
MUH203
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Stratejik Yönetim
PSY205
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Organizasyonlarda Davranış
PSY207
Bölüm Seçmeli 2 0 3
E Perakendecilik
PSY209
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mağaza Tasarımı ve Yerleşimi
PSY211
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kurumsal Mağaza İmajı
PSY213
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tüketici Hukuku
PSY215
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ürün Yönetimi
PSY217
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mağaza Atmosferi
PSY219
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İkna Edici İletişim
PSY221
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgisayarlı Muhasebe I
MUH201
Bölüm Seçmeli 2 1 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kent Sosyolojisi ve Çevre
EMY117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şehircilik
EMY263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Muhasebe Denetimi
MUH261
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Meslek Hukuku
MUH256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Şirketler Muhasebesi
MUH253
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Anayasa Hukuku
MLİ104
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Devlet Borçları
MLİ209
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Kamu Ekonomisi
MLİ259
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Hukuku
MLİ271
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Bankacılık Temel Bilgileri
BSO113
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Sermaye ve Para Piyasaları
BSO204
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Sigortacılık Temel Bilgileri
BSO115
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Gayrimenkul Değerlemesi
EMY216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gayrimenkul Finansmanı
EMY220
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 15
4. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 12
Program Dışı Seçmeli Dersler 2 Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
EMY212
Zorunlu 2 1 3
Staj
EMY214
Zorunlu 0 2 6
Ticaret Hukuku
İY106
Zorunlu 2 0 3
Satış Yönetimi
PSY202
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi
İY268
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Üretim Yönetimi
İY230
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Türk Vergi Sistemi I
MLİ201
Bölüm Seçmeli 2 1 4
Türkiye Ekonomisi
BSO215
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Lojistik
PSY204
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
PSY206
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Protokol Bilgisi ve Nezaket Kuralları
PSY208
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Uluslararası Ticaret
PSY210
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kent Sosyolojisi ve Çevre
EMY117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şehircilik
EMY263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Muhasebe Denetimi
MUH261
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Meslek Hukuku
MUH256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Şirketler Muhasebesi
MUH253
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Anayasa Hukuku
MLİ104
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Devlet Borçları
MLİ209
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Kamu Ekonomisi
MLİ259
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Hukuku
MLİ271
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Bankacılık Temel Bilgileri
BSO113
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Sermaye ve Para Piyasaları
BSO204
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Sigortacılık Temel Bilgileri
BSO115
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Gayrimenkul Değerlemesi
EMY216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gayrimenkul Finansmanı
EMY220
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu