Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Çocuk Gelişimi - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Çocuk Gelişimi Programı iki yıl önlisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
ÇOCUK GELİŞİMİ TEKNİKERİ-Mezun olan öğrenciye okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında ön lisans diploması verilir
Kayıt ve Kabul Koşulları
MESLEK LİSELERİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK VE YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Formal
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
okulöncesi ve özel egitim kurumlarında,çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar egitimi verir, hos vakit geçirmelerini saglar, ilkyardım kurallarını uygulayabilirler
Program Profili
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri
Çocuk Gelişimi Programı mezunları; çocuk gelişimi meslek elemanı unvanıyla, kamu ve özel sektöre ait kreş, anaokulu, özel eğitim kurumları, gündüz bakım evleri ve yuvalarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet,
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Teorik sınavlarda ders içeriğine uygun olarak çoktan seçmeli,boşluk doldurma,doğru yanlış ifadeli,karşılaştırmalı ve açık uçlu olacak şekilde yapılmaktadır,Uygulamalı dersler ise uygulama sınavı ile değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
Staj Durumu
var
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu