Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 24
I. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Zorunlu 3 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Çocuk Gelişimi I
ÇGP102
Zorunlu 3 0 3
Özel Eğitim I
ÇGP103
Zorunlu 3 0 3
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ÇGP108
Zorunlu 2 0 2
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I
ÇGP112
Zorunlu 1 5 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Görsel Sunum Teknikleri
ÜKK111
Bölüm Seçmeli 2 2 2
Çocuk, Bilim ve Teknolji
ÇGP107
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çocukla İletişim ve Beden Dili
ÇGP218
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Eğitimde Materyal Tasarımı
ÇGP104
Bölüm Seçmeli 1 2 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 24
II. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Özel Eğitimde Uygulama I
ÇGP101
Zorunlu 1 5 6
Aile Eğitimi
ÇGP115
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Özel Eğitim II
ÇGP111
Zorunlu 3 0 3
Çocuk Gelişimi II
ÇGP110
Zorunlu 3 0 3
Okul Öncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi
ÇGP117
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Teknoloji Bağımlılığı
ÇGP118
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Özel Eğitimde Materyal Tasarımı
ÇGP116
Bölüm Seçmeli 1 2 4
Çocuk ve Çevre
ÇGP119
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
ÇGP120
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 20
III. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çocuk ve Oyun
ÇGP109
Zorunlu 2 0 2
Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
ÇGP201
Zorunlu 3 0 3
Okul Öncesi Yeni Yaklaşımlar
ÇGP206
Zorunlu 2 0 2
Çocuk Beslenmesi
ÇGP211
Zorunlu 2 0 2
Özel Eğitimde Uygulama II
ÇGP214
Zorunlu 1 5 6
Temel Matematik
ÜKK183
Zorunlu 2 0 2
Kaynaştırma Eğitimi
ÇGP207
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yaratıcı Drama
ÇGP205
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi
ÇGP215
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Okula Hazır Bulunuşluk
ÇGP217
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çocukları Tanıma Teknikleri
ÇGP219
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Ortam Düzenleme
ÇGP221
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim ve Beden Dili
TAB297
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Web Tasarımı
PSB295
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Grafik Tasarım
ORT295
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Eğitimi ve Sporda Temel Aktiviteler
TAB221
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Serbest Zaman ve Oyun Etkinlikleri
PSB245
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Doğa Sporları
LBT223
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 22
IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 4
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
ÇGP113
Zorunlu 2 0 2
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama II
ÇGP204
Zorunlu 1 5 6
Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme
ÇGP209
Zorunlu 2 0 2
Çocuk Edebiyatı ve Medya
ÇGP212
Zorunlu 2 0 2
Staj
ÇGP240
Zorunlu 0 2 6
Mesleki Etik
ÇGP210
Zorunlu 2 0 2
Özel Eğitimde Program Geliştirme
ÇGP208
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları
TAB224
Bölüm Seçmeli 1 1 2
Erken Çocuklukta Müzik ve Hareket Eğitimi
ÇGP105
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim
ÇGP216
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Okul Öncesi Dönemde Eğitim ve Öğrenci Koçluğu
ÇGP220
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim ve Beden Dili
TAB297
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Web Tasarımı
PSB295
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Grafik Tasarım
ORT295
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Eğitimi ve Sporda Temel Aktiviteler
TAB221
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Serbest Zaman ve Oyun Etkinlikleri
PSB245
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Doğa Sporları
LBT223
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu