Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Özel Eğitim kurumlarındaki çocukların, Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların ve Çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocukların, gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal) destekler
2.Çocuklara kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve çocuğun kişilik özelliklerini dikkate alarak uygulama yapar.
3.Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişimle ilgili temel kavramları bilir
4.Çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur
5.Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklara Özel Eğitim kurumlarındaki çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme
6.Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda soğukkanlılığını koruyabilme ve ilk yardım uygulayabilir
7.Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir
8.Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi, görev tanımlarını ve işleyişini bilir
9.Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar
10.Gelişimle ilgili temel kavramları bilir ve Fiziksel Zihinsel İşitme, Görme engellilerin Dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan çocukların Hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar.
11.Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu