Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Veteriner - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Veteriner Fakültesi öğretimi 10 yarıyıl (5 yıl) sürelidir ve bu öğrenimini tamamlayanlara Veteriner Hekim diploması verilir. Fakültenin ilk iki yılının bütün derslerinden başarı olan ve sonraki yıllarda ilişkisi kesilen öğrencilere Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Veteriner Fakültesi eğitim programını başarı ile tamamlayanlara: Yüksek lisans derecesi ve Veteriner Hekim diploması verilir. Fakültenin ilk iki yılının bütün derslerinden başarı olan ve sonraki yıllarda ilişkisi kesilen öğrencilere Sağlık Bilimleri Önlisans Diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Veteriner Fakültesi programının amacı; Veteriner Hekimlik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş Veteriner Hekimler yetiştirmektir. Beş yılda toplam on yarıyıla uygun tasarlanan Yüksek Lisans Programı, öğrencilere Avrupa Birliği ilgili Direktifinde ("Directive 2005/36/EC the European Parliment and the Concil of 7 September 2005 on the Recognition of Professional Qualifications") tanımlanan mesleki yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, hayvan sağlığı konusunda koruyucu hekimlik ve tedavi hizmetlerinde, salgın hastalıkların kontrolünde, insanların beslenmesinde kullanılan tüm hayvansal ürünlerin gerek üretimi gerekse sağlık kontrollerinde, halk sağlığının değişik kademelerinde, gıda güvenliği, hayvan refahı ve hakları gibi alanlarda faaliyet gösteren sektörlerde görev ve sorumluklar almaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Veteriner Fakültesinden başarı ile mezun olan öğrenci, Doktora programları için için gerekli koşulları yerine getirerek Doktora programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bir Yarıyılda bir Ara Sınav ve bir Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir. Sadece uygulama kapsamındaki derslerde, öğrenci uygulama becerisine göre başarılı yada başarısız olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Öğrenciler, sekizinci yarıyılın sonunda staj yaparlar. Öğrencinin Staj yapabilmesi için; yedinci yarıyıl sonuna kadar tüm derslerin devam koşulunu yerine getirmesi gerekir. Staj, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte başlar. Staj Süresi 25 iş gününden (200 saat) az olamaz.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu