Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Öncelikli olarak çiftlik hayvanları olmak üzere hayvanların anatomik yapısını, doku ve organların yapı ve işleyişini, fizyolojik mekanizmalarını bilir.
2.Teorik ve uygulama bilgi donanımı sayesinde klinik, poliklinik, acil klinik uygulamalarını başarılı şekilde yapar
3.Değişik muayene tekniklerini uygulayarak hastalıkların teşhisini yapar.
4.Klinik muayene bulguları ile laboratuar bulgularını birlikte yorumlayarak hastalıklara tanı ve ayırıcı tanı yapar.
5.Mikrobiyel, viral, paraziter, metabolik vb hastalıkları başarılı şekilde sağaltır.
6.Hayvanlarda temel cerrahi grişimler yapar.
7.Her türlü doğum olayına başarılı şekilde müdahale eder.
8.Suni tohumlamanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
9.Tanı ve ayırıcı tanı için gerektiğinde nekropsi uygular ve patolojik değerlendirme yapar.
10.Koruyucu hekimlik uygulamalarını bilip uygular.
11.Veteriner halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında gerekli uygulamaları yapar.
12.Çiftlik hayvanlarında değişik türlere ait ırkları morfolojik ve fizyolojik olarak tanır.
13.Çiftlik hayvanlarında bakım-yönetim uygulamalarını bilir, bir hayvancılık işletmesinin sorumluluğunu üstlenebilir.
14.Çiftlik hayvanları için rasyon hazırlar.
15.Hayvancılık işletmelerinde yemleme ve besleme programları düzenler.
16.Veteriner hekimlik mevzuatını bilir ve düzenler.
17.Hayvan refahı ve hakları konularındaki yasal düzenlemeleri bilir ve uygular.
18.Kazandığı donanımlar ile mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik ilkeleri gözetir.
19.Veteriner hekimliğin tüm uygulama ve çalışma alanlarında başarılı şekilde görev yapar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu