Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 21
1.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
1.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 2
2.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Medikal Fizik
VET103
Zorunlu 1 0 2
Medikal Kimya
VET105
Zorunlu 1 1 2
Medikal Biyoloji
VET107
Zorunlu 1 1 2
Medikal Botanik
VET109
Zorunlu 1 1 2
Veteriner Hekimliği Tarihi
VET111
Zorunlu 1 0 1
Anatomi I
VET101
Zorunlu 3 4 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mikroskop Bilgisi
VET141
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Anatomik Model Hazırlama Teknikleri
VET143
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Temel Türkçe İletişim
TD301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
TD306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF155
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Internet ve Web Tasarım
ENF160
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 23
2.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
2.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
1.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Anatomi II
VET102
Zorunlu 3 4 6
Biyoistatistik
VET104
Zorunlu 1 1 2
Histoloji I
VET106
Zorunlu 2 2 3
Fizyoloji I
VET108
Zorunlu 3 2 5
Genetik
VET110
Zorunlu 1 0 1
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yaban ve Süs Hayvanları Anatomisi
VET132
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Temel Laboratuar Uygulamaları
VET134
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Kariyer Planlama (Sağlık Bilimleri Alanlarında)
KP113
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Deney Hayvanları Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler
VET142
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Sağlıklı Beslenme ve Beslenme İlkeleri
VET144
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Temel Türkçe İletişim
TD301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
TD306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 20
3.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
3.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
1.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Biyokimya I
VET201
Zorunlu 2 2 3
Histoloji II
VET203
Zorunlu 2 2 3
Epidemiyoloji
VET205
Zorunlu 1 0 1
Fizyoloji II
VET207
Zorunlu 3 2 4
Genel Parazitoloji
VET209
Zorunlu 1 2 2
Hayvan Davranışları ve Refahı
VET211
Zorunlu 1 0 1
Yem Bilgisi ve Hijyeni
VET213
Zorunlu 2 2 3
Barınak ve Üretim Hijyeni
VET215
Zorunlu 1 0 1
Mesleki Yabancı Dil
VET217
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yemlerde Katkı Maddeleri
VET237
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Yaban ve Süs Hayvanları Fizyolojisi
VET231
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Moleküler Tanı Yöntemleri
VET241
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Farmakoloji ve Toksikolojide Analitik Uygulamalar
VET243
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Laboratuar Güvenliği ve İyi Laboratuar Uygulamaları
VET245
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Vücut Sıvıları ve Dokuları Biyokimyası
VET247
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Temel Türkçe İletişim
TD301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
TD306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 23
4.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
4.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
1.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Biyokimya II
VET202
Zorunlu 3 2 4
Embriyoloji
VET204
Zorunlu 1 1 2
Genel Mikrobiyoloji
VET206
Zorunlu 2 2 3
Zootekni I
VET210
Zorunlu 2 2 3
Entomoloji
VET212
Zorunlu 1 2 2
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
VET214
Zorunlu 3 2 4
Balarısı ve Hastalıkları
VET218
Zorunlu 1 2 2
Genel Farmakoloji
VET220
Zorunlu 1 0 1
İmmunoloji-Seroloji
VET208
Zorunlu 1 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mikrobiyolojide Biyoteknoloji
VET232
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Kedi - Köpek Yetiştiriciliği
VET234
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Fizyopatoloji
VET244
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Yaban ve Süs Hayvanlarında Beslenme
VET246
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Temel Türkçe İletişim
TD301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
TD306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 25
5.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dresler Bölüm Seçmeli 2
5.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Mikrobiyoloji I
VET301
Zorunlu 2 2 3
İç Hastalıklarına Giriş
VET305
Zorunlu 1 0 1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
VET307
Zorunlu 1 0 1
Dış Hastalıklarına Giriş
VET309
Zorunlu 1 0 1
Helmintoloji
VET311
Zorunlu 3 2 4
Genel Patoloji
VET313
Zorunlu 2 2 3
Klinik I
VET317
Zorunlu 0 4 2
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
VET319
Zorunlu 2 0 2
Özel Farmakoloji I
VET303
Zorunlu 2 2 3
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Zorunlu 2 0 2
Zootekni II
VET315
Zorunlu 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Paraziter Zoonozlar
VET331
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Organ ve Sistemlerin Gelişimi
VET333
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Hastalık Mekanizmaları
VET341
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Bakteriyel Balık Patojenleri ve İdentifikasyonu
VET343
Bölüm Seçmeli 1 1 3
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 28
6.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Mikrobiyoloji II
VET302
Zorunlu 2 2 3
Özel Patoloji I
VET306
Zorunlu 2 2 3
Genel Tedavi
VET308
Zorunlu 1 0 1
Radyoloji
VET310
Zorunlu 1 0 1
Genel Cerrahi
VET312
Zorunlu 2 0 2
Protozooloji
VET314
Zorunlu 2 2 3
Viroloji
VET318
Zorunlu 3 2 4
Klinik II
VET320
Zorunlu 0 4 2
Yaz Dönemi Klinik Uygulama
VET330
Zorunlu 0 40 6
Özel Farmakoloji II
VET304
Zorunlu 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Görüntüleme Teknikleri
VET332
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Viral Aşılar
VET334
Bölüm Seçmeli 1 0 2
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 28
7.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Cerrahi I
VET401
Zorunlu 3 0 3
Ruminant İç Hastalıkları
VET403
Zorunlu 4 0 4
Doğum Bilgisi I
VET405
Zorunlu 2 0 2
Özel Patoloji II
VET407
Zorunlu 3 2 4
Nekropsi - Demonstrasyon
VET409
Zorunlu 1 2 2
Toksikoloji
VET411
Zorunlu 2 2 3
Hayvan Islahı
VET413
Zorunlu 2 0 2
Klinik Anatomi
VET415
Zorunlu 1 1 2
Klinik III
VET417
Zorunlu 0 6 3
Et Hijyeni ve Et Ürünleri Teknolojisi
VET419
Zorunlu 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kanatlı Hastalıkları Patolojisi
VET431
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Jinekoloji Ultrasonografisi
VET435
Bölüm Seçmeli 1 0 2
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 28
8.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Cerrahi II
VET402
Zorunlu 3 0 3
Göz Hastalıkları
VET404
Zorunlu 1 0 1
Doğum Bilgisi II
VET406
Zorunlu 2 0 2
Küçük Hayvan İç Hastalıkları
VET408
Zorunlu 5 0 5
Süt Bilimi ve Teknolojisi
VET410
Zorunlu 2 2 3
Su Ürünleri Hastalıkları
VET414
Zorunlu 1 1 2
Staj
VET420
Zorunlu 0 40 8
Klinik IV
VET418
Zorunlu 0 8 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kanatlı Eti Teknolojisi
VET432
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Balıklarda İlaç Kullanımı
VET436
Bölüm Seçmeli 1 0 2
9. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
9.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 25
9.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
9.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Klinik Biyokimya
VET501
Zorunlu 1 1 2
Kanatlı Hayvan Hastalıkları
VET503
Zorunlu 2 1 3
Atların İç Hastalıkları
VET507
Zorunlu 1 0 1
Gıda Hijyeni ve Kontrolü
VET505
Zorunlu 2 2 3
Adli Veteriner Hekimlik
VET509
Zorunlu 1 0 1
Mesleki Etik, Deontoloji ve Veteriner Hekimliği Mevzuatı
VET513
Zorunlu 1 0 1
Veteriner Hekimliğinde Halk Sağlığı
VET517
Zorunlu 2 0 2
Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği
VET519
Zorunlu 1 0 1
Nöbetçi Klinik Uygulama I
VET523
Zorunlu 0 48 2
Reprodüksiyon ve Reprodüktif Biyoteknoloji
VET511
Zorunlu 3 0 3
Jinekoloji
VET515
Zorunlu 1 0 1
Meme Hastalıkları
VET527
Zorunlu 1 0 1
Klinik V
VET521
Zorunlu 0 8 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yaban ve Süs Hayvanları Hastalıkları
VET531
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Sığırlarda Suni Tohumlama
VET533
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sığırcılık İşletmelerinde Metabolik ve Enfeksiyöz Hastalıkların Kontrolü
VET543
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Üreme Hormonlarının Klinik Kullanımı
VET547
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Meme Sağlığı Kontrolü
VET545
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ruminant Cerrahisi
VET541
Bölüm Seçmeli 1 1 3
10. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
10.yarıyıl Zorunlu Dersleri Zorunlu 17
10.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 13
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Klinik Uygulama
VET508
Zorunlu 0 20 12
Besin /gıda Hijyeni-Gıda Güvenliği Uygulamaları
VET510
Zorunlu 0 4 3
Nöbetçi Klinik Uygulama II
VET512
Zorunlu 0 48 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çiftlik Yönetimi
VET502
Bölüm Seçmeli 0 10 13
Klinik Laboratuvar Tanı
VET504
Bölüm Seçmeli 0 10 13
Temel Bilim Mesleki Uygulamaları
VET506
Bölüm Seçmeli 0 10 13