Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 21
1.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
1.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 2
2.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Medikal Fizik
VET103
Zorunlu 1 0 2
Medikal Kimya
VET105
Zorunlu 1 1 2
Medikal Biyoloji
VET107
Zorunlu 1 1 2
Medikal Botanik
VET109
Zorunlu 1 1 2
Veteriner Hekimliği Tarihi
VET111
Zorunlu 1 0 1
Anatomi I
VET101
Zorunlu 3 4 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mikroskop Bilgisi
VET141
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Anatomik Model Hazırlama Teknikleri
VET143
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Temel Türkçe İletişim
TD301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
TD306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF155
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Internet ve Web Tasarım
ENF160
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 23
2.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
2.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
1.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Anatomi II
VET102
Zorunlu 3 4 6
Biyoistatistik
VET104
Zorunlu 1 1 2
Histoloji I
VET106
Zorunlu 2 2 3
Fizyoloji I
VET108
Zorunlu 3 2 5
Genetik
VET110
Zorunlu 1 0 1
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yaban ve Süs Hayvanları Anatomisi
VET132
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Temel Laboratuar Uygulamaları
VET134
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Deney Hayvanları Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler
VET142
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Sağlıklı Beslenme ve Beslenme İlkeleri
VET144
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Temel Türkçe İletişim
TD301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
TD306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 20
3.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
3.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 6
1.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Biyokimya I
VET201
Zorunlu 2 2 3
Histoloji II
VET203
Zorunlu 2 2 3
Epidemiyoloji
VET205
Zorunlu 1 0 1
Fizyoloji II
VET207
Zorunlu 3 2 4
Genel Parazitoloji
VET209
Zorunlu 1 2 2
Hayvan Davranışları ve Refahı
VET211
Zorunlu 1 0 1
Yem Bilgisi ve Hijyeni
VET213
Zorunlu 2 2 3
Barınak ve Üretim Hijyeni
VET215
Zorunlu 1 0 1
Mesleki Yabancı Dil
VET217
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yaban ve Süs Hayvanları Fizyolojisi
VET231
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Yemlerde Katkı Maddeleri
VET237
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Moleküler Tanı Yöntemleri
VET241
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Farmakoloji ve Toksikolojide Analitik Uygulamalar
VET243
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Laboratuar Güvenliği ve İyi Laboratuar Uygulamaları
VET245
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Vücut Sıvıları ve Dokuları Biyokimyası
VET247
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Temel Türkçe İletişim
TD301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
TD306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 23
4.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
4.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
1.birim Dışı Seçmeli Ders Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Biyokimya II
VET202
Zorunlu 3 2 4
Embriyoloji
VET204
Zorunlu 1 1 2
Genel Mikrobiyoloji
VET206
Zorunlu 2 2 3
Zootekni I
VET210
Zorunlu 2 2 3
Entomoloji
VET212
Zorunlu 1 2 2
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
VET214
Zorunlu 3 2 4
Balarısı ve Hastalıkları
VET218
Zorunlu 1 2 2
Genel Farmakoloji
VET220
Zorunlu 1 0 1
İmmunoloji-Seroloji
VET208
Zorunlu 1 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mikrobiyolojide Biyoteknoloji
VET232
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Kedi - Köpek Yetiştiriciliği
VET234
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Fizyopatoloji
VET244
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Yaban ve Süs Hayvanlarında Beslenme
VET246
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Temel Türkçe İletişim
TD301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri
TD306
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 25
5.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dresler Bölüm Seçmeli 2
5.yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Mikrobiyoloji I
VET301
Zorunlu 2 2 3
İç Hastalıklarına Giriş
VET305
Zorunlu 1 0 1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
VET307
Zorunlu 1 0 1
Dış Hastalıklarına Giriş
VET309
Zorunlu 1 0 1
Helmintoloji
VET311
Zorunlu 3 2 4
Genel Patoloji
VET313
Zorunlu 2 2 3
Klinik I
VET317
Zorunlu 0 4 2
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
VET319
Zorunlu 2 0 2
Özel Farmakoloji I
VET303
Zorunlu 2 2 3
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Zorunlu 2 0 2
Zootekni II
VET315
Zorunlu 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Paraziter Zoonozlar
VET331
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Organ ve Sistemlerin Gelişimi
VET333
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Hastalık Mekanizmaları
VET341
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Bakteriyel Balık Patojenleri ve İdentifikasyonu
VET343
Bölüm Seçmeli 1 1 3
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 28
6.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Mikrobiyoloji II
VET302
Zorunlu 2 2 3
Özel Patoloji I
VET306
Zorunlu 2 2 3
Genel Tedavi
VET308
Zorunlu 1 0 1
Radyoloji
VET310
Zorunlu 1 0 1
Genel Cerrahi
VET312
Zorunlu 2 0 2
Protozooloji
VET314
Zorunlu 2 2 3
Viroloji
VET318
Zorunlu 3 2 4
Klinik II
VET320
Zorunlu 0 4 2
Yaz Dönemi Klinik Uygulama
VET330
Zorunlu 0 40 6
Özel Farmakoloji II
VET304
Zorunlu 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Görüntüleme Teknikleri
VET332
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Viral Aşılar
VET334
Bölüm Seçmeli 1 0 2
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 28
7.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Cerrahi I
VET401
Zorunlu 3 0 3
Ruminant İç Hastalıkları
VET403
Zorunlu 4 0 4
Doğum Bilgisi I
VET405
Zorunlu 2 0 2
Özel Patoloji II
VET407
Zorunlu 3 2 4
Nekropsi - Demonstrasyon
VET409
Zorunlu 1 2 2
Toksikoloji
VET411
Zorunlu 2 2 3
Hayvan Islahı
VET413
Zorunlu 2 0 2
Klinik Anatomi
VET415
Zorunlu 1 1 2
Klinik III
VET417
Zorunlu 0 6 3
Et Hijyeni ve Et Ürünleri Teknolojisi
VET419
Zorunlu 2 2 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kanatlı Hastalıkları Patolojisi
VET431
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Jinekoloji Ultrasonografisi
VET435
Bölüm Seçmeli 1 0 2
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8.yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 28
8.yarıyıl Kuramsal Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Cerrahi II
VET402
Zorunlu 3 0 3
Göz Hastalıkları
VET404
Zorunlu 1 0 1
Doğum Bilgisi II
VET406
Zorunlu 2 0 2
Küçük Hayvan İç Hastalıkları
VET408
Zorunlu 5 0 5
Süt Bilimi ve Teknolojisi
VET410
Zorunlu 2 2 3
Su Ürünleri Hastalıkları
VET414
Zorunlu 1 1 2
Staj
VET420
Zorunlu 0 40 8
Klinik IV
VET418
Zorunlu 0 8 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kanatlı Eti Teknolojisi
VET432
Bölüm Seçmeli 1 0 2
Balıklarda İlaç Kullanımı
VET436
Bölüm Seçmeli 1 0 2
9. Yarıyıl
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL' : failed to load external entity "https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL" in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php:459 Stack trace: #0 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php(459): SoapClient->SoapClient('https://ws2.adu...') #1 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\modules\programme-detail.php(383): OgretimProgramaVeYariYilaGoreDersGrupGetir('3890', 9) #2 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\index.php(226): include('D:\wwwpages\bil...') #3 {main} thrown in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php on line 459
Ders Adı Ders Türü AKTS