Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Sultan BAYSAN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Sultan BAYSAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Lütfi BUDAK
Farabi Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Lütfi BUDAK
Mevlana Koordinatörü
Bakanlar Kurulu’nun 01.09.1997 tarih ve 97/892 sayılı kararı ile kurulan ADÜ Eğitim Fakültesi’nin, İlköğretim Bölümüne Bağlı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, 2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Tarihçesi
Bakanlar Kurulu’nun 01.09.1997 tarih ve 97/892 sayılı kararı ile kurulan ADÜ Eğitim Fakültesi’nin, İlköğretim Bölümüne Bağlı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, 2004-2005 Eğitim ve Öğretim yılında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Misyon
Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; ilköğretim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek.
Vizyon
Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan Sosyal Bilgiler eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek.
Amaç
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalının temel amacı, Türk Eğitim Sistemi ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıflara sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Eğitim Fakültesi'nde bulunan derslikler kullanılmaktadır.
Teknik Altyapı
Eğitim Fakültesi sınıflarında bulunan haritalar (fiziki, beşeri vs.) ile tepegöz ve projeksiyon kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu