Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Fiziki Coğrafya.
Ders Kodu: SBÖ153
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Genel Fiziki Coğrafya dersi kapsamındaki tanım, kavram ve konuları, bu konuların etkileşim halindeki ilişkisel sistemler ve özelliklerine ait teorik yeterliliğin verilmesi amaçlanmıştır. Bu ders ile öğrencinin yerküre, jeomorfoloji, hidrografya, atmosfer, biyosfer ile ilgili temel özellikleri öğrenmesi, bu ortamlardaki dinamik etken ve süreçler hakkında bilgi sahibi olması ve bu ortamlardan faydalanma ve zarar görme koşul ve olasılıkları hakkında teorik kazanımlara ulaşmış olacaktır

Özet İçerik

Jeomorfoloji (temel jeoloji bilgileri, yeryüzü şekilleri bilgisi), hidrografya (akarsular, yeraltı suları, göller, denizler), iklim bilimi, toprak coğrafyası (oluşum, çeşitleri, dağılışı, toprak sorunları), bitki coğrafyası (yetişme ortamı şartları, dağılışı).

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sultan BAYSAN
Öğrenme Çıktıları
1.Coğrafya dersinin dağılış ilkesini kavrayabilme
2.Yeryüzüne şekil veren doğal oluşumları tanımlayabilme
3.Dünyanın genel yapısını açıklayabilme
4.Harita kullanımını kavrayabilme
5.Evren, gezegen, Güneş, Ay gibi kavramlar konusunda bilgi edinebilme
6.Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilme
7.Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ATALAY İ. Genel Fiziki Coğrafya, , 2005, ISBN 975 00219 0 8, İzmir
2.STRAHLER A. - STRAHLER A. PHYSICAL GEOGRAPHY, Science and Systems of the human environment, , ISBN 0-471- 11299-2, John Wiley & Sons,Inc.,1997,US.
3.TUROĞLU H., Genel Fiziki Coğrafya, 2009, İstanbul.
4.Öğretim üyesince hazırlanmış power point sunumları
5.Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojileri, -Bilgisayar animasyonları.
6.Bilgisayar animasyonları
7.Harita, Fotograf ve diğer görsel dökümanlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin işlenişi, Planı, Materyal ve Kaynaklar
2. Hafta - Teorik
Coğrafyanın Tanımı ve Konusu Coğrafyanın Gelişimi ve Bölümleri
3. Hafta - Teorik
Matematik Coğrafya: Evren, Güneş Sistemi ve Dünya (Ay)
4. Hafta - Teorik
Dünyanın Şekli ve Boyutları
5. Hafta - Teorik
Dünyanın Hareketleri
6. Hafta - Teorik
Dünyanın İç Yapısı ve Bileşimi, Jeolojik Zamanlar
7. Hafta - Teorik
Yerkabuğu Hareketleri (İç ve Dış Kuvvetler)
8. Hafta - Teorik
Harita Bilgisi (Projeksiyonlar, Harita ve Diyagramlar)
9. Hafta - Teorik
Atmosfer ve İklim
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARASINAV
11. Hafta - Teorik
Atmosfer ve İklim
12. Hafta - Teorik
Hidrografya
13. Hafta - Teorik
Topografya Şekilleri
14. Hafta - Teorik
Topografya Şekilleri
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders202856
Okuma31827
Ara Sınav1459
Dönem Sonu Sınavı1459
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
OÇ-2
4
5
OÇ-3
4
5
OÇ-4
4
5
OÇ-5
4
5
OÇ-6
4
5
OÇ-7
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu