Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi
Ders Kodu: SBÖ156
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Antropoloji nin amaçları arasında: insanlar ve toplumlar neden birbirlerine benzedikler? İnsanlar ve toplumlar neden biri birlerinden farklıdırlar? Ve insanlar ve toplumların neden ve nasıl değişirler? sorularına geçerli, doğru ve evrensel yanıtlar aramak ve bulmaktır. Aynı zamanda İnsanoğlunun ve onun kültürünün başlangıcından bugüne kadar geçirmiş olfukları değişim ve evrim süreçlerini anlamaktır.

Özet İçerik

Antropoloji insan kültürüyle ya da toplumlardaki yaşama tarzlarıyla ilgilidir, dünyanın her tarafına yayılmış insan toplulukları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaya çalışması kadar antropoloji kültürü, kültürün özelliklerini, insanının ortaya çıkışını, evrimleşmesini, kültürünün başlangıcını, uygarlığın gelişimi, dil ve iletişim, cinsellik ve evlilik, akrabalık ve soy sistemleri, dini, büyü ve inançlar, geçim modelleri, ekonomik sistemleri ele alarak inceler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Ali Erdem AKGÜL
Öğrenme Çıktıları
1.Antropolojinin doğuşu ve gelişimi süreçlerini tarihsel bir bakış açısıyla ele alarak inceleyerek öğrencilerin antropolojinin bilim olma yolunda karşılaştığı problemnleri anlamaları.
2.Antropolojinin temel konularından olan insan ve insanın evrimleşmesi sürecinde geçirdiği belli başlı aşamaları öğrencilerin bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri.
3.İnsanlar ve toplumların neden birbirlerine benzedikleri, nasıl farklılaştıklarını dünyanın çeşitli bölgeleinden örnekler yardımıyla kavramak.
4.Öğrencilerin adaptasyon süreçlerini temel alarak, kültürün nazaman ortaya çıktığı ve nasıl değişerek günümüze geldiğini, çeşitli tarihsel aşamaları inceleyerek anlamaları.
5.Öğrencilerin adaptasyon süreçlerini temel alarak, kültürün nazaman ortaya çıktığı ve nasıl değişerek günümüze geldiğini, çeşitli tarihsel aşamaları inceleyerek anlamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Güvenç, Bozkurt (1984) İnsan ve Kültür, Remzi Kitapevi, İstanbul.
2.Haviland, William (2002) Kültürel Antropoloji, Kaknüs Yayınları, İstanbul.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Antropolojinin Gelişmesi
2. Hafta - Teorik
Antropoloji’nin Konusu Kapsamı ve İnceleme Alanları
3. Hafta - Teorik
Antropoloji Nasıl Bir Bilimdir?
4. Hafta - Teorik
Adaptasyon, adaptasyon çeşitleri
5. Hafta - Teorik
İnsan ve insanın evrimi
6. Hafta - Teorik
Kültür Kavramı ve Kültürel Süreçleri
7. Hafta - Teorik
Ekonomik Sistemler
8. Hafta - Teorik
ARASINAV
9. Hafta - Teorik
Bölüşüm, Dağıtım, Takas veHediye
10. Hafta - Teorik
Grupların Oluşumu: İşbirliği Problemini Çözme
11. Hafta - Teorik
Akrabalık ve Soy İlişkiler
12. Hafta - Teorik
Cinsiyet, Yaş, Ortak Çıkar ve Sınıfa Göre Gruplandırama
13. Hafta - Teorik
Politik örgütlenme, düzen ve Sosyal Kontrol
14. Hafta - Teorik
Din, Büyü ve Büyücülük Değişim Süreçleri: Toplumlar ve kültürler Değişim
15. Hafta - Teorik
GENEL DEĞERLENDİRME
16. Hafta - Teorik
YARIYIL SONU SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev42112
Ara Sınav15510
Dönem Sonu Sınavı17714
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
5
OÇ-2
4
5
5
OÇ-3
4
4
4
OÇ-4
5
4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu