Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya.
Ders Kodu: SBÖ158
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Nüfus, Yerleşme ve yer altı ve yerüstü doğal kaynaklar gibi kavramların Beşeri Coğrafyada insan-mekân etkileşimi içinde oynadıkları rolün ve önemlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Nüfus, yerleşme, göçler, diller, dinler, ırklar, kültürlerin yeryüzüne dağılışı. Tarım coğrafyası, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi coğrafyası, dünya gıda kaynakları, ticaret, turizm.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sultan BAYSAN
Öğrenme Çıktıları
1.Coğrafyanın birden fazla dalının olduğu özelliğini öğrenebilmek
2.İnsan ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşimini öğrenebilmek
3.Nüfusun yeryüzündeki dağılımını öğrenebilmek
4.Nüfus artışı ve özelliklerini kavrayabilmek
5.Beşeri Coğrafyada yerleşme kavramını öğrenebilmek
6.Yerleşme özelliklerini kavrayabilmek
7.Doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasındaki karşılıklı etkileşimini öğrenebilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ATALAY İbrahim (1999) Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Ege Üniv Basımevi, İzmir
2.BAŞOL Koray (1995) Demoğrafi, Anadolu Matbaası, İzmir
3.TÜMERTEKİN Erol ÖZGÜÇ Nazmiye (1997) Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür ve Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul 4 TÜMERTEKİN Erol ÖZGÜÇ Nazmiye (1997) Ekonomik Coğrafya: Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul
4.ATLAS-GEZİ-NATIONAL GEOGRAPHIC vb dergiler
5.Çeşitli atlaslar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Coğrafyanın Tanımı Kapsamı ve Mekanın Örgütlenmesi
2. Hafta - Teorik
Beşeri Coğrafya ve Nüfus
3. Hafta - Teorik
Yerleşme
4. Hafta - Teorik
Ekonomik Coğrafya: Tarım
5. Hafta - Teorik
Hayvancılık-Balıkçılık-Ormancılık
6. Hafta - Teorik
Enerji Kaynakları
7. Hafta - Teorik
Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri
8. Hafta - Teorik
Yer altı yer üstü zenginlikler ve sanayi etkileşimi Ön Hazırlık
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
10. Hafta - Teorik
Enerji Coğrafyası ve Enerji Kaynakları
11. Hafta - Teorik
Dünyada Sanayinin Dağılışı/Küreselleşme ve Kalkınma
12. Hafta - Teorik
Ulaşım-Ticaret
13. Hafta - Teorik
Ulaşım-Ticaret
14. Hafta - Teorik
Turizm ve Rekreasyon
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
16. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ödev101230
Ara Sınav1628
Dönem Sonu Sınavı18210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
OÇ-2
5
5
OÇ-3
5
4
OÇ-4
5
5
OÇ-5
5
4
OÇ-6
5
OÇ-7
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu