Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Sosyolojisi
Ders Kodu: EBB153
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu derste; Sosyolojik söylem bağlamında toplumu kavrayabilmek, Sosyolojik kuramlar/yaklaşımlar çerçevesinde toplumu ve toplumsal değişimi, toplum tiplerini kavramak ve buna paralel eğitim olgusunun şekillenmesini ve toplumdaki eğitimin hem olgu hem de kurumsal açıdan gelişimini kavrayabilmek ve doğrultuda öğrencinin yaşamını sorgulayabilmesini sağlamaktır.

Özet İçerik

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışmala örnekleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sadi YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyoloji-eğitim ilişkisini tanımlayabilme
2.Sosyolojik söylem bağlamında sosyoloji kuramlarının topluma bakışı ve eğitimi ele alışlarını kavrayabilme
3.Sosyolojik olgular olarak; sosyal değişme, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür, toplum, medeniyet ile eğitim ilişkisini kavrayabilme
4.Eğitim sosyolojisinin çalışma alanlarını kavrayabilme
5.Eğitime ilişkin sorunların sosyolojik nedenlerini inceleyebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tezcan, M. (1995). Eğitim Sosyolojisi, Ankara.
2.Giddens, A. (2005). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları
3.Aytaç, K. (2006). Çağdaş Eğitim Akımları. Ankara: Mevsimsiz Yayınları
4. Tezcan, M. (1993). Çağdaş Kuramlar ve Türkiye. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 170.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi.
2. Hafta - Teorik
Sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi ve sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi
3. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi ve geliştirilen sosyolojik yaklaşımlar
4. Hafta - Teorik
Sosyolojik açıdan eğitim: Yapısalcı-işlevselci yaklaşım ve eğitim.
5. Hafta - Teorik
Toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları.
6. Hafta - Teorik
Eğitimin işlevleri (açık ve örtük)
7. Hafta - Teorik
Sosyolojik açıdan eğitim: Çatışmacı yaklaşım ve eğitim.
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Eğitimde fırsat eşitliği, Eleştirel Pedagoji
10. Hafta - Teorik
Sosyolojik açıdan eğitim: Simgesel Etkileşimci yaklaşım ve eğitim.
11. Hafta - Teorik
Eğitimde Grup dinamiği, Benlik gelişimi ve Kişilik kazandırma
12. Hafta - Teorik
Sosyolojik açıdan eğitim: Postmodern yaklaşım ve eğitim.
13. Hafta - Teorik
Sosyal değişme, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür, toplum ve medeniyet ilişkisi ve eğitim
14. Hafta - Teorik
Eğitime ilişkin sorunların sosyolojik çözümlemesi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu