Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Psikolojisi
Ders Kodu: EBB152
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilere gelişim kuramları ve öğrenme kuramları ile eğitime uygulamaları hakkında gerekli olan bilgi ve anlayışları kazandırmaktır

Özet İçerik

Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Fiziksel, Bilişsel ve Ahlaki Gelişim, Öğrenme Kuramları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Didem AYDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Esin ÖZER
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitim, gelişim ve öğrenmeyle ilişkili kavramları kavrayabilme
2.Bilişsel, duyuşsal, sosyal ve ahlaki gelişim dönemlerini kavrayabilme
3.Bireysel farklılıkların öğretim sürecine ve öğrenme algısına etkisini açıklayabilme
4.Öğrenme kuramları ve süreçlerini anlama, öğrenme süreçlerine uygun öğrenme ortamı oluşturmaya istekli oluş
5.Eğitim psikolojisi bakış açısını ve yaklaşımlarını kişiliği ve alanıyla bütünleştirebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karaca, R. ( 2007). Eğitim Psikolojisi ve Çoklu Zeka. İzmir: Dinazor Kitabevi.
2.Deniz, M. E. (Edt) (2011) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık
3.Kaya, A. (2011). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayınları.
4.Senemoğlu, N. (2007) Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gönül Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eğitim ile Psikoloji İlişkisi, Temel Kavramlar ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2. Hafta - Teorik
Gelişim Psikolojisine Giriş, Temel Kavramlar, Etkileyen Faktörler, İlkeler
3. Hafta - Teorik
Fiziksel Gelişim
4. Hafta - Teorik
Bilişsel Gelişim
5. Hafta - Teorik
Dil Gelişimi
6. Hafta - Teorik
Kişilik Gelişimi
7. Hafta - Teorik
Ahlak Gelişimi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Öğrenme Psikolojisine Giriş, Temel Kavramlar, Etkileyen Faktörler, İlkeler
10. Hafta - Teorik
Klasik Koşullanma
11. Hafta - Teorik
Edimsel Koşullanma
12. Hafta - Teorik
Sosyal Öğrenme Kuramı
13. Hafta - Teorik
Gestalt Kuramı
14. Hafta - Teorik
Bilgiyi-İşleme Kuramı Motivasyon ve Bireysel Farklılıklar
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu