Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Felsefesi
Ders Kodu: EBB154
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu derste; Felsefe-Eğitim ilişkisini felsefi sorgulama ve temellendirme bağlamında ele alabilmeyi, felsefi yaklaşımlara göre eğitim olgusunun şekillenmesini ve buna dayalı olarak geliştirilen eğitim felsefesi yaklaşımları ile Türk Eğitim Sisteminin felsefi dayanakları konusunda sorgulayabilmeyi sağlamaktır..

Özet İçerik

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sadi YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Felsefe kavramını tanımlayabilme
2.Felsefe eğitim ilişkisini kavrayabilme
3.Felsefi akımlar açısından eğitimi kavrayabilme
4.Eğitim felsefesi yaklaşımlarını kavrayabilme
5.Eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkilerini kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Cevizci, A. (2012). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Say Yayınları
2.Reboul, O. (1990). Eğitim Felsefesi. İstanbul: İletişim yayınları
3.Gutek, G. (2006). Eğitime Felsefi ve İdeoljik Yaklaşımlar. Ankara: Ütopya yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Felsefenin tanımı, anlamı
2. Hafta - Teorik
Felsefenin konuları
3. Hafta - Teorik
Felsefe ve eğitim ilişki
4. Hafta - Teorik
İdealizm ve eğitim
5. Hafta - Teorik
Realizm ve eğitim
6. Hafta - Teorik
Natüralizm ve eğitim
7. Hafta - Teorik
Pragmatizm ve eğitim
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Varoluşçuluk ve eğitim
10. Hafta - Teorik
Postmodernizm ve eğitim
11. Hafta - Teorik
Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik
12. Hafta - Teorik
Yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık
13. Hafta - Teorik
Eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri
14. Hafta - Teorik
Eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
5
5
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu