Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Teknolojileri
Ders Kodu: EBB252
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin amacı, eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamalarının yeri ve önemi konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Özet İçerik

Eğitimde teknoloji ve materyal kullanımının önemi ve nedenleri, öğretim materyali seçimi, görsel tasarım ilkeleri, öğretimde kullanılan görsel, işitsel ve görsel-işitsel araçlar, eğitimde bilgisayar, İnternet ve iletişim teknolojileri ile uzaktan eğitim uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Fulya TORUN
Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ
Prof. Dr. Şerife AK
Öğrenme Çıktıları
1.Öğretim teknolojilerinde kullanılan temel kavramları tanımlar
2.Öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımları ve tarihsel gelişim sürecini açıklar.
3.Öğretim teknolojilerini sınıflandırır.
4.Görsel tasarımda dikkat edilmesi gerekenleri açıklar.
5.Güncel okuryazarlığa yönelik bilgi ve beceri kazanır
6.Görsel tasarım ilkelerine uygun öğretim materyalleri tasarlar.
7.Değerlendirme ölçütlerine göre öğretim materyallerini analiz eder
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kalelioğlu, F., Cabı E., Yalçınalp S., Ersoy H., Avcı Ü. ve Ergün E. (2015). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ed. Emine Cabı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
2.Ates, A., Basboğaoğlu, U., Çelik, L., Çeliköz, N., Erisen, Y., Oral, B., Taslı, H., Tekinarslan, E, ve Yağcı, E. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (Ed.) Demirel, Ö. ve Altun, E. Ankara: Pegem A yayıncılık
3.Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning (7th edition).London: Pearson Education Inc.
4.Kabakçı-Yurdakul, Işıl. (2013).Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık.
5.Selvi, K. (2008), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık
6.Yalın, H. İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (7. Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
7.Demirel, Ö. ve Eralp Altun.(2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara Pegem –A Yayınları.
8.Uşun, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara Nobel Yayın Dağıtım.
9.Yıldız, R. (2004).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Nobel Yayın Dağıtım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Öğretim teknolojilerinde temel kavramlar ve tarihsel süreç
2. Hafta - Teorik
Öğretim Teknolojilerine İlişkin Kuramsal Temeller ve yeni yönelimler
3. Hafta - Teorik
İletişim sürecinin temel unsurları ve öğretim teknolojisi ile ilişkisi
4. Hafta - Teorik
Öğretim Teknolojilerinin Sınıflandırılması
5. Hafta - Teorik
Araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri
6. Hafta - Teorik
Öğretim materyallerinin türleri, kullanım amaçları
7. Hafta - Teorik
Görsel materyal tasarımı: tasarım öğeleri, tasarım ilkeleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Öğretim araçları ve etkili kullanımı
10. Hafta - Teorik
Eğitimde bilgisayar kullanımı, eğitsel yazılım geliştirme ve uzaktan öğrenme araçları
11. Hafta - Teorik
Eğitsel yazılım türleri ve örnekleri
12. Hafta - Teorik
Güncel okuryazalıklar
13. Hafta - Teorik
Öğretim materyali tasarlama
14. Hafta - Teorik
Alana Özgü Nesne Ambarı Oluşturma
15. Hafta - Teorik
Öğretim Materyali Değerlendirme Ölçütleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ara Sınav1112
Dönem Sonu Sınavı1213
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
4
4
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu