Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Ders Kodu: EBB351
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu derste; Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirebilmeyi sağlamaktır.

Özet İçerik

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Temel Kavramlar, Ölçme Araçları, Test İstatistikleri, Madde İstatistikleri, Ölçme Aracı Hazırlama ve Değerlendirme

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AKSU
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha ESER
Dr. Öğr. Üyesi Özge BIKMAZ BİLGEN
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları tanımlayabilme
2.Eğitimde ölçme ve değerlendirme türlerini ve aralarındaki ayrımları kavrayabilme
3.Eğitimde ölçme araçlarının taşıması gereken özellikleri kavrayabilme
4.Eğitimde ölçme aracı olarak kullanacağı yeni hazırladığı testlerin geçerlilik ve güvenilirliğini hesaplayabilme
5.Eğitimde ölçme araçları ile ilgili istatistikleri teknikleri karşılaşacağı yeni durumlara uygulayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Atılgan, H. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ANI Yayıncılık
2.Tekin, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları
3.Karip, E. (2008). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
4.Erdoğan, İ. (2007). Pozitivist Metodoloji. İstanbul: Erk Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eğitimde ölçme ve değerlendirme ile ilgili kavramları
2. Hafta - Teorik
Eğitimde ölçme ve değerlendirilecek davranışlar ve öğretim programı
3. Hafta - Teorik
Eğitimde ölçme ve değerlendirilecek davranışlar ve öğretim programı
4. Hafta - Teorik
Eğitimde ölçme araçlarının taşıması gereken nitelikler (Geçerlilik) ve hesaplanması
5. Hafta - Teorik
Eğitimde ölçme araçlarının taşıması gereken nitelikler (Güvenilirlik) ve hesaplanması
6. Hafta - Teorik
Ölçme araçlarının özellikleri
7. Hafta - Teorik
Ölçme araçlarının özellikleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Ölçme araçlarının özellikleri
10. Hafta - Teorik
Sonuç odaklı ölçme araçları
11. Hafta - Teorik
Süreç odaklı ölçme araçları
12. Hafta - Teorik
Test istatistikleri
13. Hafta - Teorik
Test istatistikleri
14. Hafta - Teorik
Not Verme
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu