Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Eğitim Tarihi
Ders Kodu: EBB254
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Türk eğitim sisteminde 1970'den sonra kaydedilen gelişmeleri kavrar 2) Türk eğitim, tarihindeki önemli eğitimcileri ve bu kişilerin eğitim sistemine katkılarını açıklar, 3) Osmanlı eğitim sisteminin genel özelliklerini kavrar, 4) İslamiyet öncesi Türk eğitim sistemini İslamiyet sonrasındaki sistemle karşılaştırır. 5) Eğitim ve öğretimin anlamını, dersin kapsam ve içeriğini kavrar.

Özet İçerik

Türk eğitim sisteminde 1970'den sonra kaydedilen gelişmeler, Türk eğitim, tarihindeki önemli eğitimcileri ve bu kişilerin eğitim sistemine katkıları, Osmanlı eğitim sisteminin genel özellikleri, İslamiyet öncesi Türk eğitim sistemini İslamiyet sonrasındaki sistemle karşılaştırılması, Eğitim ve öğretimin anlamı, dersin kapsamı ve içeriği

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Adil Adnan ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1.Türk eğitim sisteminde 1970'den sonra kaydedilen gelişmeleri kavrar
2.Türk eğitim, tarihindeki önemli eğitimcileri ve bu kişilerin eğitim sistemine katkılarını açıklar,
3.Osmanlı eğitim sisteminin genel özelliklerini kavrar
4.Özel eğitim gereksinime ilişkin nedensel açıklamalar yapar
5.Eğitim ve öğretimin anlamını, dersin kapsam ve içeriğini kavrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Koçer, H.A. (1987). Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu Ve Gelişimi: Ankara: Uzman Yayınları.
2.Akyüz, Y. (2007). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Yayınları
3.Ergün, M. (1982). Atatürk Devri Türk Eğitimi: Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eğitim-Öğretim Kavramları, Tarih Boyunca Farklı Kültürlerdeki Kapsam ve Anlam Değişiklikleri
2. Hafta - Teorik
Türklerin Müslüman Olmalarından Önceki Eğitim Tarihi
3. Hafta - Teorik
İslamiyet Öncesi Dönemde Türkleri Etkileyen Diğer Kültürlerdeki Eğitim Faaliyetleri
4. Hafta - Teorik
Karahanlılar'da Eğitim, Farabi, İbn-I Sina, Kaşgarlı Mahmut'un Türk Eğitim Tarihindeki Yeri
5. Hafta - Teorik
Selçuklular ve Anadolu Beylikleri'nde Eğitim, Ahilik ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri
6. Hafta - Teorik
Osmanlılarda Ilköğretim, Saray Eğitimi, Askeri Eğitim, Azınlık ve Yabancı Okullardaki Eğitim, Halk Eğitimi
7. Hafta - Teorik
Osmanlılarda Eğitimini Idari Teşkilatlanması, Vakıfların Türk Eğitim Tarihindeki Yeri, Matbaanın Türk Eğitim Tarihindeki Önemi, Avrupa'ya Öğrenci Gönderilmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Tanzimat Döneminde Eğitim, Meşrutiyet ve Mutlakiyet Dönemlerindeki Eğitimin Karşılaştırılması
10. Hafta - Teorik
Emrullah Efendi, Satı Bey, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Türk Eğitim Tarihindeki Yeri, Milli Uyanış ve Örgütlenmeye Öğretmenlerin Etkisi
11. Hafta - Teorik
Tevhid-I Tedrisat, Atatürk'ün Türk Eğitim Tarihindeki Yeri
12. Hafta - Teorik
Cumhuriyet Döneminde Ilk Öğretimde, Orta Öğretimde, Özel Eğitimde Yenilik Ve Gelişmeler, Eğitimin Idari Teşkilatlanması
13. Hafta - Teorik
Köy Enstitüleri'nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Etkileri, Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme Politikası
14. Hafta - Teorik
Kent enstitüleri
15. Hafta - Teorik
Dersin ve dönemin değerlendirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143270
Ara Sınav1213
Dönem Sonu Sınavı1213
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu