Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Ders Kodu: EBB355
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Yönetimin temel kavramlarını bilir. 2) Klasik, neo klasik, modern ve postmodern yönetim teorisinin temel varsayımlarını karşılaştırır 3) Yönetim kuramlarının eğitim örgütlerindeki uygulamalarını tartışır 4) Türk Eğitim Sisteminin yapı ve işleyişini irdeler.

Özet İçerik

Yönetimin temel kavramları, Klasik, neo klasik, modern ve postmodern yönetim teorisinin temel varsayımları, Yönetim kuramlarının eğitim örgütlerindeki uygulamaları, Türk Eğitim Sisteminin yapı ve işleyişi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Bertan AKYOL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULUTAŞ
Öğr. Gör. Sadi YILMAZ
Prof. Dr. Ali Rıza ERDEM
Prof. Dr. Pınar YENGİN SARPKAYA
Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA
Öğrenme Çıktıları
1.Yönetimin temel kavramlarını bilir
2.Klasik, neo klasik, modern ve postmodern yönetim teorisinin temel varsayımlarını karşılaştırır
3.Yönetim kuramlarının eğitim örgütlerindeki uygulamalarını tartışır
4.Türk Eğitim Sisteminin yapı ve işleyişini irdeler
5.Türk Eğitim Sistemindeki gelişmeleri takip eder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Özdemir, S. (2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
2.Şişman, M. (2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
3.Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
4.Memduhoğlu, H.B. ve Yılmaz, K. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Eğitim Sistemlerinin Oluşumu ve Türk Eğitim Sisteminin Yapısı
3. Hafta - Teorik
Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Temel Yasalar; Milli Eğitim Bakanlığının Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Örgütü
4. Hafta - Teorik
Türk Eğitim Sisteminde Öğretim Kademeleri; Türk Eğitim Sisteminde Insan Gücü, Fiziki, Teknolojik ve Finansal Kaynaklar
5. Hafta - Teorik
Sosyal Bir Sistem ve Örgüt Olarak Okul
6. Hafta - Teorik
Örgüt-Yönetim Teorileri ve Süreçleri
7. Hafta - Teorik
Örgüt-Yönetim Teorileri ve Süreçleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Türk Eğitim Sisteminde Reform ve Yenileşme Girişimleri
10. Hafta - Teorik
Eğitim ve Öğretimle İlgili İşler
11. Hafta - Teorik
Türk Eğitim Sistemi Ve Okulla İlgili Güncel Tartışma Ve Yönelimler
12. Hafta - Teorik
Okul, Çevre, Toplum Ve Aile İlişkileri
13. Hafta - Teorik
Okul İşletmeciliğiyle İlgili İşler
14. Hafta - Teorik
Okul İşletmeciliğiyle İlgili İşler
15. Hafta - Teorik
Dersin ve dönemin değerlendirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143270
Ara Sınav1213
Dönem Sonu Sınavı1213
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu