Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Ders Kodu: EBB452
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Özel eğitimle ilişkli temel kavramları bilir 2) Özel eğitim gereksinime ilişkin nedensel açıklamalar yapar 3) Özel gereksinimlere ilişkin sınıflandırmaları bilir 4) Özel gereksinimleri olan bireyi çok yönlü değerlendirmenin gereğini bilir. 5) Özel gereksinimlere yönelik müdahale süreçlerini ve ilkelerini bilir. 6) Özel eğitim sürecinde kaynaştırma/bütünleştirme ilke ve süreçlerini bilir 7) Kaynaştırma/bütünleştirme süreçlerinin planlanması ve uygulanmasındaki rol ve sorumluluklarını bilir 8) Kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde yer alan bireyler ve tüm paydaşlar için kişisel-sosyal rehberlik ve danışma hizmetlerini planlar ve yürütür. 9) Kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde yer alan bireyler için eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerini planlama ve izlemede sorumluluklarını bilir.

Özet İçerik

Özel eğitimle ilişkili temel kavramları, Özel eğitim gereksinime ilişkin nedensel açıklamalar, Özel gereksinimlere ilişkin sınıflandırmaları, Özel gereksinimleri olan bireyi çok yönlü değerlendirmenin gereği, Özel gereksinimlere yönelik müdahale süreçleri ve ilkeleri, Özel eğitim sürecinde kaynaştırma/bütünleştirme ilke ve süreçleri, Kaynaştırma/bütünleştirme süreçlerinin planlanması ve uygulanmasındaki rol ve sorumlulukları, Kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde yer alan bireyler ve tüm paydaşlar için kişisel-sosyal rehberlik ve danışma hizmetleri, Kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde yer alan bireyler için eğitsel ve mesleki rehberlik, hizmetlerini planlama ve izlemede sorumlulukları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Özel eğitimle ilişkili temel kavramları bilir
2.Özel eğitim gereksinime ilişkin nedensel açıklamalar yapar
3. Özel gereksinimlere ilişkin sınıflandırmaları bilir
4.Özel gereksinimleri olan bireyi çok yönlü değerlendirmenin gereğini bilir
5.Özel gereksinimlere yönelik müdahale süreçlerini ve ilkelerini bilir.
6.Özel eğitim sürecinde kaynaştırma/bütünleştirme ilke ve süreçlerini bilir
7.Kaynaştırma/bütünleştirme süreçlerinin planlanması ve uygulanmasındaki rol ve sorumluluklarını bilir
8.Kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde yer alan bireyler ve tüm paydaşlar için kişisel-sosyal rehberlik ve danışma hizmetlerini planlar ve yürütür.
9.Kaynaştırma/bütünleştirme sürecinde yer alan bireyler için eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerini planlama ve izlemede sorumluluklarını bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sucuoğlu, B., ve Kargın, T. (2006) İlköğretimde Kaynaştırma uygulamları-yaklaşımlar-yöntemler teknikler. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
2.MEB (2010). Okullarımızda neden nasıl niçin kaynaştırma. Yönetici-öğretmen-aile kılavuzu
3.Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H. (2007) Etkili kaynaştırma uygulamaları) Elementary Education Online, 6(2), k:10-11
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Özel Eğitim ve Kaynaştırmada Temel Kavramlar; Özel Gereksinim, Engellilik, Üstün Yeteneklik, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları,Özel Eğitim, Destek Hizmetleri ve Tarihi Süreç
2. Hafta - Teorik
Türkiye'de Özel Eğitim, Kaynaştırma/Bütünleştirme ve Yasal Konular, Konuya Taraf Olan Tüm Bireyler ve Kurumlararası Işbirliği
3. Hafta - Teorik
Özel Eğitim Gerektiren Gereksinimlere Ilişkin Sınıflandırmalar, Tanıma ve Tanılama Süreçleri, Birey, Aile, Eğitim Kurumu Arasındaki Paylaşımlar ve Sorumluluk Dağılımları
4. Hafta - Teorik
Bedensel Engellilik-Ortopedik (Doğuştan /Sonradan) ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
5. Hafta - Teorik
Bedensel Engellilik-Görme (Doğuştan /Sonradan) ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel Ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
6. Hafta - Teorik
Bedensel Engellilik-İşitme (Doğuştan /Sonradan) ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel Ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
7. Hafta - Teorik
Nörogelişimsel Zorluklar-Anlıksal Yetiyitimi ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Dönem sonu sınavı
9. Hafta - Teorik
Nörogelişimsel Bozukluklar-DEHB/Otizm/Asperger ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
10. Hafta - Teorik
Nörogelişimsel Bozukluklarotizm ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
11. Hafta - Teorik
Nörogelişimsel Bozukluklarasperger ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
12. Hafta - Teorik
Nörogelişimsel Bozukluklar Özgül Öğrenme Bozukluğu ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel Ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
13. Hafta - Teorik
Nörogelişimsel Bozukluklar Özgül Öğrenme Bozukluğu ve Kaynaştırma; Eğitsel, Kişisel ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
14. Hafta - Teorik
Üstün Yetenekliler ve Özel Eğitim Gereksinimi; Eğitsel, Kişisel Ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
15. Hafta - Teorik
Üstün Yetenekliler ve Özel Eğitim Gereksinimi; Eğitsel, Kişisel Ve Sosyal Rehberlik Hizmetleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143270
Ara Sınav1213
Dönem Sonu Sınavı1213
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
OÇ-2
4
OÇ-3
5
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
OÇ-6
4
OÇ-7
4
OÇ-8
5
OÇ-9
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu