Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Okullarda Rehberlik
Ders Kodu: EBB451
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğrencilerin rehberlikle ilgili bilgi, anlayış ve tutumlarının gelişimine katkı sağlamak. Rehberlik hizmetleri ile okuldaki öğrenme yöntemleri arasındaki ilişkiyi kavratmak

Özet İçerik

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Rehberlik hizmetlerinin önemini kavrar
2.Rehberliğin tanımını, amacını ve ilkelerini açıklar
3.Başlıca rehberlik türlerini ve rehberliğin hizmet alanlarını kavrar
4.Rehberlik modellerini açıklar
5.Kendi öğrencilerini tanımada kullanılabilecek çeşitli teknik ve araçları tanır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Can, G. (2005). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Pegem Yayınları.
2.Kaya, A . (2004). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Anı Yayınları.
3.Kuzgun, Y. (2004). İlköğretimde rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
4.Yeşilyaprak, B. (2002). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik
2. Hafta - Teorik
Rehberlik türleri
3. Hafta - Teorik
Okullarda rehberlik hizmetleri
4. Hafta - Teorik
Eğitsel rehberlik
5. Hafta - Teorik
Mesleki rehberlik
6. Hafta - Teorik
Kişisel rehberlik
7. Hafta - Teorik
Bireyi tanıma teknikleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Bireyi tanıma teknikleri
10. Hafta - Teorik
Eğitimde çoklu zeka kavramı
11. Hafta - Teorik
Rehberlik ve özel eğitim
12. Hafta - Teorik
Gifted children
13. Hafta - Teorik
Rehberlik ve iletişim
14. Hafta - Teorik
Okul rehberlik programlarının geliştirilmesi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
OÇ-2
4
5
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu