Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Dili I
Ders Kodu: TD105
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Türkçede yazma becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi. Yazılı anlatım türlerine uygun metinler oluşturulmasının öğretilmesi. Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi. Türkçe yazılı anlatım metinlerinin tanıtılması ve öğrencilerin metin oluşturmayı öğrenmeleri. Yazılı anlatımda dilin doğru kullanılması ve anlatım bozukluklarına sebep olan hataların tespit edilmesi. Anlatım bozukluğunun nasıl fark edileceğinin öğretilmesi. Her türlü yazışma metinleri ( dilekçe, tutanak vb.) öğretilir.

Özet İçerik

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gülnur AYDIN
Öğr. Gör. Birsen DOĞAR
Öğr. Gör. Cevriye FADILOĞLU
Öğr. Gör. Fatma SİNECEN
Öğrenme Çıktıları
1.Karşılaşılan metinlerin türleri ve özelliklerini açıklar.
2.Kompozisyon kuramlarını anlatır ve örneklerle uygular.
3. Yazılı anlatım türlerini anlatır.
4.Türlere uygun metin oluşturur ve metinler üzerinde uygulama yapar.
5.Türkçenin yazılı olarak ifade edilişinde dilin yapısına uygun özellikleri tanımlar.
6.Metinsellik ölçütlerini bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Aktaş, Şerif-Osman Gündüz. (2010)Yazılı ve Sözlü Anlatım/ Okuma-Dinleme/Konuşma-Yazma. Ankara: Akçağ Yayınları.
2.Kardaş, M. N. ve Koç, R. (Editörler) (2018). Türk Dili 1 . Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dilin tanımı, Türk dilinin temel özellikleri, dil-kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği. Konuşma ve yazı dilinin fark
2. Hafta - Teorik
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri ve özelliği, Türk dilinin tarihi dönemleri ve önemli eserleri.
3. Hafta - Teorik
Noktalama işaretleri: Noktalama işaretlerinin kullanımı ve önemi.
4. Hafta - Teorik
Yazım kuralları: Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler.
5. Hafta - Teorik
Resmî yazışmalar: Dilekçe, tutanak. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
6. Hafta - Teorik
Resmî yazışmalar. Rapor, iş mektubu, öz geçmiş. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
7. Hafta - Teorik
Sözcük düzeyindeki güncel anlatım bozuklukları.
8. Hafta - Teorik
Ara sınav.
9. Hafta - Teorik
Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları
10. Hafta - Teorik
Paragraf oluşturma I.
11. Hafta - Teorik
Paragraf oluşturma II.
12. Hafta - Teorik
Paragraf çözümleme.
13. Hafta - Teorik
Alanı ile ilgili metin oluşturma .
14. Hafta - Teorik
Eleştiri ve değerlendirme yazısı inceleme
15. Hafta - Teorik
Eleştiri ve değerlendirme yazısı oluşturma.
16. Hafta - Teorik
Yıl sonu sınavı.
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev26318
Dönem Ödevi110313
Okuma210326
Bireysel Çalışma25112
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
3
3
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu