Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Dili II
Ders Kodu: TD106
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin amacı, öğrencilerin akademik yazma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Özet İçerik

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hatice ALTUNKAYA
Öğr. Gör. Cevriye FADILOĞLU
Öğr. Gör. Fatma SİNECEN
Öğr. Gör. Mustafa EROL
Öğrenme Çıktıları
1.Akademik dil ve yazının özelliklerini bilir.
2.Nesnel ve öznel anlatımı; akademik metinlerin yapısı ve türlerini tanır.
3. Bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özelliklerini bilir.
4.Kaynakça yazmayı bilir.
5.Atıf göstermeyi bilir.
6.Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeleri bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kardaş, M. N. ve Koç, R. (Editörler). 2019. Türk Dili 2 Akademik Yazma Eğitimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Akademik Dil ve Yazının Önemi
2. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerde Tanım, Kavram ve Terimlerden Yararlanma
3. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerde Öznellik ve Nesnellik
4. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerin Yapısı ve Türleri
5. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerin Biçimsel Özellikleri
6. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–I: Genel Bilgiler
7. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–II: Başlık, Özet ve Anahtar Sözcük Yazma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–III: Giriş Bölümü Hazırlama
10. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–IV: Giriş Bölümlerinde İddia ve Önermeler Yazma
11. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–V: Yöntem Bölümü Hazırlama
12. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–VI: Bulgular Sonuç
13. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–VII: Sonuç, Tartışma ve Kaynakça
14. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerde Dikkat Edilecek Etik İlkeler
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev26318
Dönem Ödevi110313
Okuma210326
Bireysel Çalışma25112
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
3
3
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu