Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Ders Kodu: EFS150
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bilim, felsefe ve bilimsel yöntem hakkında bilgi vermek; ilk uygarlıklardan günümüze bilimsel birikimin oluşumu ile ilgili bilgilendirmek; bilimlerin sınıflandırılması; bilim ve paradigmalar konularında öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamak.

Özet İçerik

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Burak FEYZİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Bilim tarihi tarihi bilgilerden yararlanarak bilimsel kuramların çeşitli dönemlerde doğuşu ve yayılışını
2.Bilim tarihi bilginlerin düşünce biçimlerini ve toplumsal kuramların gelişim sürecine etkilerini
3.Bilim tarihi felsefe, din ve sanat gibi diğer düşünsel etkinliklerle karşılıklı ilişkilerini
4.Bilim tarihi teknik bilginin oluşumundaki yerini, bireylerin günlük yaşamlarındaki değerini ve önemini sorgulayarak bilimsel etkinliği bütün yönleriyle tanımaya ve tanıtmaya çalışır.
5.Bilim felsefesinin işlevleri içinde, olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlamak, bilime, bilimin mantıksal yapı ve niteliğini anlamak yer alır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayınevi, Sevim Tekeli, Esin Kahya, Melek Dosay, Remzi Demir, Yavuz Unat
2.Bilim Felsefesi, Anı Yayıncılık, Veysel Sönmez
3.Bilim Tarihi, Tübitak Akademik Dizi, Colin A. Ronan
4.Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Bahri Ata (Editör), Pegem Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin içeriği ve tanımı
2. Hafta - Teorik
Bilim, felsefe, bilimsel yöntem
3. Hafta - Teorik
İlkçağ Uygarlıklarında ampirik bilim
4. Hafta - Teorik
Mezopotamya’da bilim
5. Hafta - Teorik
Antik Yunanda bilim
6. Hafta - Teorik
Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim
7. Hafta - Teorik
İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe
10. Hafta - Teorik
Aydınlanma çağında bilim ve felsefe
11. Hafta - Teorik
Bilimlerin sınıflandırılması
12. Hafta - Teorik
Bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri
13. Hafta - Teorik
Bilim ve paradigmalar
14. Hafta - Teorik
Viyana ve Frankfurt düşünce okulları
15. Hafta - Teorik
Yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev120224
Bireysel Çalışma9019
Ara Sınav1066
Dönem Sonu Sınavı1088
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu