Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sanat ve Estetik
Ders Kodu: EFS151
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Sanat ve estetik duyarlılığını geliştirme, sanat ve estetiğin yaşamdaki yeri ve önemini kavrama, çocuklarda sanat, estetik ve yaratıcılığı destekleyen eğitim programı ve eğitim ortamlarının özelliklerinin farkında olma

Özet İçerik

Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi; yaratıcılık, sanat ve estetik duyarlılık, eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekanların kullanımı ve müzelerin önemi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Çağdaş ÖZKAN
Öğrenme Çıktıları
1.Sanat ve estetikle ilgili temel kavramları tanımlar
2.Sanat ve zanaatin birbirinden ayrılma sürecini ve güzel sanatlar sisteminin oluşum sürecini açıklar
3.Sanat eseri ve sanatçı ilişkisini yorumlar
4.Sanat ve gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi kavrar
5.Sanat alanındaki farklı yaklaşımlarla ilgili fikir sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Turgut, İhsan (1993). Sanat Felsefesi, Üniversite Yayınları, İzmir
2.Kırışoğlu, Olcay (2009). Sanat Kültür ve Yaratıcılık, Pegem A Yayınları, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş: Temel Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Sanat felsefesi, estetik ve sanat eleştirisi
3. Hafta - Teorik
Sanat eseri, sanat- zanaat ilişkisi. Toplumsal değişim ve zanaatçının/sanatçının değişen konumu
4. Hafta - Teorik
Rönesans döneminde sanat. Güzel sanatlar kategorisinin inşası
5. Hafta - Teorik
Kapitalist toplumda kültürel içeriğin üretimi: Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Eseri. Kültür endüstrisi ve tüketim, yüksek sanat ve popüler kültür ayrımı.
6. Hafta - Teorik
Kapitalist toplumda kültürel içeriğin üretimi: Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Eseri. Kültür endüstrisi ve tüketim, yüksek sanat ve popüler kültür ayrımı.
7. Hafta - Teorik
Sanat ve politika ilişkisi, özerk sanat tartışmaları.
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Estetik modernizm ve sanat akımları
10. Hafta - Teorik
Estetik modernizm ve sanat akımları
11. Hafta - Teorik
Sanatın toplumsal bağlamı, sanat ve gündelik hayat ilişkisi
12. Hafta - Teorik
Sanatın toplumsal bağlamı, sanat ve gündelik hayat ilişkisi
13. Hafta - Teorik
Sanat ve postmodernizm. Sanatın sonu tartışması.
14. Hafta - Teorik
Sanat ve postmodernizm. Sanatın sonu tartışması.
15. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev2228
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu