Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilim ve Araştırma Etiği
Ders Kodu: EFS155
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğrencilerin bilimsel araştırma, etik kavramı ve etik teorileri, araştırma ve yayın etiği kavramlarını, araştırma ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Özet İçerik

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇENGEL SCHOVILLE
Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci, bilimsel araştırma, etik ve etik teorilerini kavrar.
2.Öğrenci, araştırma ve yayın etiği ile araştırma ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlallerini kavrar.
3.Öğrenci, yazarlık ve telifle ilgili etik sorunları bilir.
4.Öğrenci, araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurulları bilir.
5.Öğrenci, etik ihlallerin tespitinde izlenecek yolları bilir.
6.Öğrenci, sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ile bunları önlemeye dönük yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Aydın, İ. Akademik Etik. Pegem Akademi Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma
2. Hafta - Teorik
Etik kavramı ve etik teorileri
3. Hafta - Teorik
Araştırma ve yayın etiği
4. Hafta - Teorik
Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
5. Hafta - Teorik
Yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar
6. Hafta - Teorik
Taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik
7. Hafta - Teorik
Yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar
10. Hafta - Teorik
Etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar
11. Hafta - Teorik
Etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar
12. Hafta - Teorik
Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler
13. Hafta - Teorik
Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler
14. Hafta - Teorik
Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler
15. Hafta - Teorik
Sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141128
Dönem Ödevi101120
Bireysel Çalışma101120
Ara Sınav1213
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
4
OÇ-6
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu