Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ekonomi ve Girişimcilik
Ders Kodu: EFS156
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Yeni ekonomide en yüksek katma değeri yaratan unsurlar girişimcilik ve inovasyondur. Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile eş değer olup dersten başarılı olan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge ile öğrencilere kurmayı planladıkları işler için KOSGEB’den destek sağlanabilecektir. Bu dersi üniversitenin HER BÖLÜMÜNDEN öğrenciler seçebilecektir

Özet İçerik

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞ
Öğrenme Çıktıları
1.Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayar
2.Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt eder
3.İş planı ve iş modeli oluşturur
4.Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygular.
5.Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapar.
6.Bir iş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması yapar
7.İş fikrini etkili bir şekilde sunar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.The Lean Startup - How Today's Entrepreneurs use Continious Innovation To Create Radically Sucessful Businesses' Eric Ries, Crown Business 2011 Web sitesi: http://www.slideshare.net/mobile/PaulShawSmith/business-planning-for-startups
2.Richards, Doug, 'How to Start A Creative Business', David&Charles May 2013
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Girişimci, girişimcilik, girişimcilik ile ilgili temel kavramlar Girişimci düşünce biçiminin temelleri, Girişimci kişiliğin sınanması
2. Hafta - Teorik
Girişimcilik süreci İş fikri geliştirme ve yaratıcılık Yaratıcı sorun çözme teknikleri İnovasyon
3. Hafta - Teorik
İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazar araştırma) Birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak pazarın araştırılması, müşterilerin belirlenmesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları
4. Hafta - Teorik
İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (pazarlama planı) Pazarlama planı dahilinde pazarlama karmasının incelenmesi (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma)
5. Hafta - Teorik
İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (üretim (imalat/hizmet) planı) Üretimin planlanması
6. Hafta - Teorik
İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (yönetim planı) Yönetimin fonksiyonları ele alınarak iş planına adaptasyonu İnsan Kaynakları Yönetimi
7. Hafta - Teorik
İş planı kavramı ve iş planı öğeleri (finansal plan) Finansal kaynak bulma, yatırımın planlanması, finansal tabloların hazırlanması ve finansal yönetim unsurları Muhasebe (bütçe ve nakit akışı)
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Pazar araştırma ve pazarlama planına yönelik atölye çalışması
10. Hafta - Teorik
Üretim (imalat/hizmet) planına yönelik atölye çalışması
11. Hafta - Teorik
Yönetim planına yönelik atölye çalışması
12. Hafta - Teorik
Finansal plana yönelik atölye çalışması
13. Hafta - Teorik
İş planı öğeleri ve bütüncül bakış açısı, Örnek iş uygulamaları, Sürdürülebilirlik, Değişimi Yönetebilme ve Büyüme , Bilgi Yönetimi
14. Hafta - Teorik
İş planı yazımı ve sunumu
15. Hafta - Teorik
İş planı yazımı ve sunumu
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev2228
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
OÇ-6
4
4
4
OÇ-7
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu