Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İnsan İlişkileri ve İletişim
Ders Kodu: EFS159
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözümyaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkilerini öğrenme.

Özet İçerik

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözümyaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkilerini öğrenme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İletişim, kişilerarası iletişim ve etkili iletişim kavramlarını açıklar.
2.Etkili iletişimde dil ve diğer kodlama unsurlarının (ses ve beden dili vb.) önemini bilir ve kullanır
3.Dinleme ve geribildirimin etkili iletişimdeki önemini bilir ve uygular.
4.İletişim engellerini, çatışmayı ve çözümlerini bilir, uygular.
5.Tutum ve davranış değişimi, etkili iletişim ve etik konularını açıklar.
6.Eğitimde etkili iletişimin önemini bilir ve uygular.
7.Etkili iletişimin psikolojik temellerini kavrar
8.Etkili iletişim beceri ve tekniklerini bilir ve uygular ve değerlendirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ergin, A. Eğitimde Etkili İletişim. Ankara:Anı Yayıncılık
2.Kaya, A. (2011). Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim. Ankara: Pegem Akademi
3.Cüceloğlu, D. Keşkesiz Bir yaşam için iletişim. İstanbul:Remzi Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişim, iletişim süreci, kişilerarası iletişim
2. Hafta - Teorik
Etkili iletişim ve özellikleri, etkili iletişim basamakları
3. Hafta - Teorik
Etkili iletişim açısından iletişimin ögeleri
4. Hafta - Teorik
Etkili iletişim ve dil, sözsüz iletişim (ses ve beden dili)
5. Hafta - Teorik
Kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler
6. Hafta - Teorik
Etkili iletişimde dinleme ve geribildirim
7. Hafta - Teorik
Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma yöntem ve teknikler
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Eğitimde etkili iletişim
10. Hafta - Teorik
Tutum ve davranış değişimi, etkili iletişim ve etik
11. Hafta - Teorik
Etkili iletişimin psikolojik temelleri
12. Hafta - Teorik
Etkili iletişim beceri ve teknikleri
13. Hafta - Teorik
Etkili iletişim beceri ve teknikleri
14. Hafta - Teorik
Etkili iletişim uygulamaları
15. Hafta - Teorik
Etkili iletişim uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev2228
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
OÇ-6
4
4
4
OÇ-7
4
4
OÇ-8
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu