Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kültür ve Dil
Ders Kodu: EFS161
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin amacı politik, toplumsal ve kültürel bağlamların ve kavramların dil ile ilişkisini analiz ederek; dilin bütün seviyelerdeki değişkenliklerini ve bu değişkenliklerin nasıl yapılandığını ve neleri yapılandırdığını incelemektir.

Özet İçerik

Topumsal dilbilim nedir? Sosyal etkenler ve dil; Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapıları; Standartlaştırma, lingua franca, pidgin ve creole; Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, stil değişkenleri ve dil uzlaşımı; Dil ve kimlik: sosyal kimliğin oluşumu; Sosyal ağlar ve dil: dil toplulukları; Dil ve sosyal sınıf; Yapılar/ söz işlevleri, kültürlerarası iletişim; Cinsiyet ve stereotip; Dil ve Medya: toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı; Dil, politika ve ideoloji; Dilin korunması ve değişmesi; Dil asimilasyonu ve dilde çoğulculuk.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan DEĞİRMENCİ
Öğrenme Çıktıları
1.Kültür Kavramını, kültür kaynaklarını ve ögelerini tanımlar ve kullanır.
2.Kültür Aktarımının genelde dil öğretimi, özelde Türkçe öğretimi içerisindeki yerini belirler.
3.Dil ve Kültür arasındaki bağın önemini analiz eder.
4.Türk kültürünü aktaracak metinleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
5.Medeniyet ve kültür kavramlarının farklılıklarını belirler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Holmes, Janet. (2001). An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed.UK: Longman.
2.Thomas, L. and S. Wareing. (1999). Language, Society and Power: An introduction. London: Roı
3.Wardhaugh, R. (2010). An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. UK: Blackwell.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse giriş, Topumsal dilbilim nedir? Sosyal etkenler ve dil
2. Hafta - Teorik
Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapıları
3. Hafta - Teorik
Standartlaştırma, lingua franca, pidgin ve creole
4. Hafta - Teorik
Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma
5. Hafta - Teorik
Dil seçimi: Stil değişkenleri ve dil uzlaşımı
6. Hafta - Teorik
Dil ve kimlik: sosyal kimliğin oluşumu
7. Hafta - Teorik
Sosyal ağlar ve dil: dil toplulukları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Dil ve sosyal sınıf
10. Hafta - Teorik
Yapılar/ söz işlevleri, kültürlerarası iletişim
11. Hafta - Teorik
Cinsiyet ve stereotip
12. Hafta - Teorik
Dil ve Medya: toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrımcılığı
13. Hafta - Teorik
Dil, politika ve ideoloji
14. Hafta - Teorik
Dilin korunması ve değişmesi
15. Hafta - Teorik
Dil asimilasyonu ve dilde çoğulculuk
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%30
Derse Katılım (Performans)1%10
Ödev2%30
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev2228
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
4
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu