Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Medya Okuryazarlığı
Ders Kodu: EFS162
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

20. yüzyılda başlayan ve hâlen devam etmekte olan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, her alanda olduğu gibi iletişim alanında da etkili olmuş ve bilim adamlarının geçtiğimiz yüzyılı “enformasyon çağı” olarak tanımlamalarına yol açmıştır. Kitle iletişim araçlarının gelişimine paralel olarak iletişim kanallarının çeşitliliğinin artması, bir yandan içerik doldurma sorununu beraberinde getirirken, diğer taraftan bu “bilgi” ve “enformasyon” bolluğunda “doğru bilgi”ye nasıl ulaşılabileceğine ilişkin sorunsalı da ortaya çıkarmıştır. İletişim kanallarındaki niceliksel artışın, aynı oranda niteliğe yansımaması, yukarıda tanımlanan sorunu tetikleyen önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Elektronik medyanın teknolojiden aldığı destekle kullanıma sunduğu kanalların çeşitliliği, çocuklardan yetişkinlere kadar her kesimi kendine çeken bir cazibe merkezi oluşturmaktadır. Bu yoğun enformasyon altında, özellikle çocuklar, sunulan malzemeyi seçme şansı olmadan ve bilinçsizce doğrudan almakta ve o oranda da etkilenmektedirler. Kitle iletişim araçlarının kolay ulaşılabilirliği, bireyden topluma kadar her alanda etkili olabilen çeşitli yayınların evimizin içine kadar gelerek, sadece yetişkinlerin değil, çocukların da etkiye açık birer alıcı durumuna düşmelerine neden olmaktadır. Bu dersin amacı öğretmen adaylarına doğru bilgiye ulaşabilmek için haber kaynaklarını sosyal medyayı nasıl kullanmaları gerektiğini aktarabilmek, sosyal medya ve diğer medya organlarının bireyleri nasıl etkilediği hakkında düşünmelerini sağlamak, popüler kültür ve tüketim kültürünün bireyler üzerindeki etkisini anlatmaktır.

Özet İçerik

Dersin içeriği; öğretmen adaylarına bilgi okuryazarlığı kazandırmak; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme konularında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Fulya TORUN
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GİRGİN
Öğrenme Çıktıları
1.Medya ile ilgili temel kavramları tanır
2.Medyayı tanıyarak işlevlerini sınıflandırır.
3.Medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini irdeler.
4.Medyanın yayınlarında etik kurallara bağlı kalmasının önemine inanır.
5.Medya okuryazarlığı kavramını tanıyarak medya mesajlarını algılamanın ve çözümlemenin önemini fark eder.
6.Gazetedeki haber ve fotoğraf ilişkisini analiz eder
7.İletişimi tanıyarak ögelerini fark eder.
8. Kitle iletişimini tarif ederek kitle iletişim araçlarını sınıflandırır.
9.İletişim ve kitle iletişimi arasındaki ilişkiyi fark eder
10.İletişim türlerini sınıflandırarak örnekler verir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Medya okuryazarlığı, Nurçay türkoğlu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişim nedir, iletişim türleri, kitle iletişimi nedir
2. Hafta - Teorik
Medya okuryazarlığı nedır
3. Hafta - Teorik
Medya okuryazarlığı neden gereklıdır?
4. Hafta - Teorik
Medya okuryazarlığının tarıhsel surecı
5. Hafta - Teorik
Medya okuryazarlığı alanında teorık ve pratık yaklasımlar
6. Hafta - Teorik
Medya toplum ve kultur
7. Hafta - Teorik
Medya okuryazarlığı ve yetıskın ogrenmesı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ara sınav
9. Hafta - Teorik
Medya okuryazarlığı ve çocuk egıtımı
10. Hafta - Teorik
Internet okuryazarlığı ve dıjıtal ucurum
11. Hafta - Teorik
Medya okuryazarlığına polıtık bır bakıs
12. Hafta - Teorik
Medya ve ekonomı
13. Hafta - Teorik
Medya ve etik
14. Hafta - Teorik
Afıs hazırlama- gazete hazırlama
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev101120
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1718
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
OÇ-5
4
4
4
OÇ-6
4
4
OÇ-7
4
4
OÇ-8
4
4
4
OÇ-9
4
4
OÇ-10
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu