Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Sanatı Tarihi
Ders Kodu: EFS168
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Türk sanatının genel özelliklerini ve betimleme yöntemlerini örnekler üzerinden açıklamak.

Özet İçerik

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türk uygarlığının coğrafi farklılıklarını tanır
2.Türk uygarlıklarının farklı uygarlıklarla etkileşimini anlar
3.Türk ve Türk İslam uygarlıklarının önemli örneklerini söyler
4.İslamiyetin görsel betimlemelere etkisini açıklar
5.Türk sanat tarihini araştırmaya istekli olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tansuğ, S. 1996. Çağdaş Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi
2.Çoruhlu, Y. 2007. Erken Devir Türk Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınları
3.Aslanapa, O.1995. Osmanlı Mimarisi. Ankara: İş Bankası Yayınları
4. Yücel, E. 2000. İslam Öncesi Türk Sanatı. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Mongoloid ve Hun Sanatı eserleri
2. Hafta - Teorik
Göktürk Sanatı, Balballar,Türk Anıtları
3. Hafta - Teorik
Uygur Sanatı
4. Hafta - Teorik
Karahanlılar Devri sanatı
5. Hafta - Teorik
Selçuklu Sanatı
6. Hafta - Teorik
Selçuklu Sanatı
7. Hafta - Teorik
Hunlardan Selçuklu dönemine kadar Türk sanatının genel değerlendirmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Osmanlı Dönemi Sanatı: Mimari
10. Hafta - Teorik
Osmanlı dönemi Sanatı: Minyatürler
11. Hafta - Teorik
Osmanlı dönemi sanatı: Sanatta Batılılaşma ve resim sanatının gelişmesi
12. Hafta - Teorik
Osmanlı dönemi sanatı: Sanatta Batılılaşma ve resim sanatının gelişmesi
13. Hafta - Teorik
Cumhuriyet Dönemi Sanatı
14. Hafta - Teorik
Cumhuriyet Dönemi Sanatı
15. Hafta - Teorik
Dönem boyu işlenen konuların kısa tekrarı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev2228
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
4
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu