Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çocuk Psikolojisi
Ders Kodu: EBB279
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Çocuk, çocuk psikolojisi hakkında bilgi kazandırma ve teorik olarak çocuk psikolojisine ilişkin farklı yaklaşımlar konusunda bilgilendirme

Özet İçerik

Dersin tanıtımı, Giriş, Çocuk psikolojisinin temel kavramları ve tarihçesi, Bebeklik Dönemi Gelişim Özellikleri: Erken Öğrenme, Motor Beceriler, Algısal Kapasite, İlk/Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri, Son Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri, Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim: Piaget ve Vygotsky?nin Kuramsal Perspektifi, Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi, Duygusal Gelişim, Ahlak Gelişimi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Esin ÖZER
Öğrenme Çıktıları
1.Çocuk psikolojisinin temel kavramlarını ve tarihçesini tanımlar.
2.Çocukluk dönemi gelişim özelliklerini (bebeklik, ilk/erken çocukluk, son çocukluk) tanımlar.
3.Çocuğun aile, okul ve sosyal yaşantı içindeki konumunu açıklar.
4.Çocukluk döneminde gözlenebilecek uyum problemlerini tanımlar.
5.Çocukluk dönemindeki uyum problemlerini gelişimsel bir perspektifle açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) (E. Köroğlu, Çev.). American Psychiatric Pub.
2.Boyd, D. & Bee, H. (2009). Çocuk ve gelişim psikolojisi. Ankara: Kaknüs.
3.Mash, E. J., & Barkley, R. A. (Eds.). (2014). Child psychopathology. Guilford Publications.
4.Onur, B. (2000). Oyuncaklı dünya. Ankara: İmge.
5.Onur, B. (2005). Türkiye'de çocukluğun tarihi. Ankara: İmge.
6.Piaget, J. & Inhelder, B. (2016). Çocuk psikolojisi. Ankara: Pinhan.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı, Giriş
2. Hafta - Teorik
Çocuk psikolojisinin temel kavramları ve tarihçesi
3. Hafta - Teorik
Bebeklik Dönemi Gelişim Özellikleri: Erken Öğrenme, Motor Beceriler, Algısal Kapasite
4. Hafta - Teorik
İlk/Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri
5. Hafta - Teorik
Son Çocukluk Dönemi Gelişim Özellikleri
6. Hafta - Teorik
Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim: Piaget ve Vygotsky?nin Kuramsal Perspektifi
7. Hafta - Teorik
Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi, Duygusal Gelişim, Ahlak Gelişimi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Çocukluk Dönemi uyum sorunlarına gelişimsel perspektiften yaklaşmak
10. Hafta - Teorik
Çocukluk Dönemi uyum sorunları: Aile içi güçlükler
11. Hafta - Teorik
Çocukluk Dönemi uyum sorunları: Okul öncesi ve okul yaşantısıyla ilgili güçlükler
12. Hafta - Teorik
Çocukluk Dönemi uyum sorunları: Gelişimsel gecikme/geriliğin yarattığı güçlükler-DSM-V Perspektifinden Nörogelişimsel Bozukluklar
13. Hafta - Teorik
Çocukluk Dönemi uyum sorunları: Toplumsal güçlükler
14. Hafta - Teorik
Özel gereksinimli çocuklar ve çocukla çalışırken etik konular
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders124272
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
5
5
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu