Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Ders Kodu: EBB280
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin temel amacı okullarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan öğrencileri tanıma, ayırt etme ve doğru yönlendirme için gerekli olan bilgileri öğretmektir.

Özet İçerik

DEHB’in tanımı ve özellikleri; DEHB’in nedenleri; DEHB’in belirtileri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB’in fizyolojik, duygusal ve sosyal etkileri; DEHB’in öğrenme ve okul başarısı üzerindeki etkileri; DEHB’i olan çocuğa yaklaşım biçimleri; Okul-aile işbirliğinin sağlanması; DEHB’i olan çocuğun eğitimi; DEHB’te yönlendirme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Davranış bozukluklarının sınıflandırılma sistemini bilir.
2.DEHB belirtilerini ve DEHB'ye eşlik eden diğer bozuklukları tanır
3. DEHB'ye ilişkin yaşam boyu süreçleri bilir
4.DEHB'ye sahip birey ve sosyal çevresi için eğitsel, sosyal ve kişisel rehberlik alanlarında destek verir.
5.DEHB'ye ilişkin önleyici ve müdahale edici teknik ve yöntemleri mesleki rol ve sorumlulukları çerçevesinde bilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mukaddes, N.M. (2015). Yaşam boyu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve eşlik eden durumlar. Ankara: Nobel.
2.Semerci, B. (2014). Bebeklikten erişkinliğe dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Ankara: Alfa.
3.Sürücü, Ö. (2016) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Anne baba el kitabı. İstanbul: Bilgi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş-Ders tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Davranış bozuklukları sınıflandırması-Nörogelişimsel Bozukluklar kapsamında DEHB ölçütler-belirtiler ve nedensel açıklamalar
3. Hafta - Teorik
Davranış bozuklukları sınıflandırması-Nörogelişimsel Bozukluklar kapsamında DEHB ölçütler-belirtiler ve nedensel açıklamalar
4. Hafta - Teorik
Gelişimsel süreçler ve DEHB
5. Hafta - Teorik
DEHB ve aileye ilişkin değerlendirmeler
6. Hafta - Teorik
DEHB tanıma-tanılamada kullanılan ölçme araçları ve teknikler
7. Hafta - Teorik
DEHB ve tıbbi tedaviler ve psikosoyal müdahaleler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
DEHB ve psikososyal müdahaleler ve eğitim süreçleri (okulöncesi dönem)
10. Hafta - Teorik
DEHB ve psikososyal müdahaleler ve eğitim süreçleri (ilk-orta-lise)
11. Hafta - Teorik
DEHB ve aile eğitimi ve yaşam boyu süreçler
12. Hafta - Teorik
DEHB ve aile eğitimi ve yaşam boyu süreçler
13. Hafta - Teorik
DEHB ve eğitim ortamları(sınıf yönetimi-iletişim) ve eğitim programları
14. Hafta - Teorik
DEHB ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve Grup Eğitim Programı Hazırlama-Uygulama-Değerlendirme
15. Hafta - Teorik
DEHB ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve Grup Eğitim Programı Hazırlama-Uygulama-Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143270
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı114115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
OÇ-2
4
5
OÇ-3
4
5
5
OÇ-4
5
5
4
OÇ-5
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu