Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Antropolojisi
Ders Kodu: EBB281
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu derste kültür karşılaştırmalı bir perspektiften gidilerek farklı toplumlarda ve kültürel bağlamlarda eğitime ne tür anlamlar yüklendiğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Burada düşünülen, kültürel kod, pratik ve örüntüler ile eğitim, okullaşma ve öğrenme arasındaki bağları görünür kılmak. İkinci olarak, bu derste eğitim konusu ele alınırken bu konudaki literatürdeki farklı yaklaşımların görünür kılınması hedeflenmektedir.

Özet İçerik

Derste eğitim konusundaki pratik ve uygulamaların aynı zamanda sosyal sınıf, aile tarihi, Türkiye'de modernleşme ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının olduğu bir çerçeveye yerleştirilmesi hedeflenmektedir.Derste uluslararası literatürde eğitim üzerine olan teorik tartışmaların yanı sıra yakın zamanlarda yapılmış araştırma örneklerine yer verilecek. Bu dersin içeriğini oluşturacak kaynakların önemli bir kısmını Türkiye’de çeşitli dönemlerde ayrı okul deneyimlerine sahip kadın ve erkeklerin biyografi ve otobiyografileri olacak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitimin antropolojik temellerini kavrar
2.Eğitim ve antropoloji arasındaki ilişkiyi kavrar
3.Eğitim ve kültürel kodlar arası ilişkiyi kavrar
4.Toplumsal farklılıklar, kültür ve eğitim ilişkisini kavrar
5.Modern toplum yapısının tarihsel gelişiminde eğitimin rolünü inceler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.A Companion to the anthropology of education, (edited by Bradley A.U. Levinson and Mica Pollock). 2011. Blackwell Publishing.
2.Wills, Paul. 1977. Learning to Labor: How working class kids get working class jobs. Columbia University Press.
3.Bourdieu, Pierre and Jean-Claude Passeron. 2015. Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Heretik Yayıncılık.
4.Henry J. Rutz and Erol M. Balkan. 2010. Reproducing Class: Education, Neoliberalism and the rise of the new middle class in İstanbul. Bergahn Books.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eğitim Antropolojisine giriş
2. Hafta - Teorik
Eğitim antropolojisinde kuramsal tartışmalar
3. Hafta - Teorik
Eğitim üzerine düşünmek
4. Hafta - Teorik
Eğitimi nasıl anlayabiliriz? "Geliştirme" ya da "tahakküm"
5. Hafta - Teorik
Eğitim antropolojisinde araştırma, yöntem ve bazı tartışmalar
6. Hafta - Teorik
Sınıf, kültür ve eğitim
7. Hafta - Teorik
Eğitim ve sınıf ayrım
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Türkiye'de modernleşme, eğitim ve toplumsal cinsiyet I
10. Hafta - Teorik
Türkiye'de modernleşme, eğitim ve toplumsal cinsiyet II
11. Hafta - Teorik
Türkiye'de, "okul", "öğretmenler" ve kentlerin tarihsel gelişimi I
12. Hafta - Teorik
Türkiye'de, "okul", "öğretmenler" ve kentlerin tarihsel gelişimi II
13. Hafta - Teorik
Türkiye'de, "okul", "öğretmenler" ve kentlerin tarihsel gelişimi III
14. Hafta - Teorik
Eğitim ve Yeniden Üretim
15. Hafta - Teorik
Neoliberalizm ve Eğitim
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Okuma120222
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
5
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu