Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Hukuku
Ders Kodu: EBB282
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Eğitimin hukuksal temelleri ve eğitimdeki hukuki uygulamalara yönelik farkındalık kazandırmak

Özet İçerik

Hukuk, yönetim hukuku, hukukta hak ve görevler, Türk Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri, Denetim Süreci, Vaka İncelemesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA
Öğrenme Çıktıları
1.Hukuk ve yönetim hukuku kavramlarında bilgi sahibi olabilecek
2.Çocuk hakları, insan hakları ve çevre haklarında bilgi sahibi olabilecek
3.Öğretmenlerin idari ve toplumsal yargı sürecinin nasıl olduğunu bilebilecek
4.Türk Eğitim Sistemini etkileyen temel yasaların neler olduğunu bilebilecek
5.Eğitim hukukuna ilişkin temel yasaları bilecek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akyüz, E. (1981). Eğitim Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Araştırmaları Merkezi,
2.AKYÜZ, E. (2000). Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
3.Akyüz, E. (1989). Çocuğun Güvenliği Sorunu, Ankara: Yargıçoğlu.
4.Halil, C. ve Güner, S. (2001). Hukukun Temel Kavramları. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hukuk ve yönetim hukuku kavramları
2. Hafta - Teorik
Yönetim hukukunun kaynakları
3. Hafta - Teorik
Yönetimde hak ve görev kavramları
4. Hafta - Teorik
Çocuk hakları ve insan hakları evrensel beyannamesi
5. Hafta - Teorik
Çevre hakkı ve Kyoto sözleşmesi
6. Hafta - Teorik
Öğretmenlerin yönetsel ve yargısal denetim süreci
7. Hafta - Teorik
Öğretmenlerin idari ve yargısal denetim süreci
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Türk Eğitim Sistemini etkileyen temel yasalar
10. Hafta - Teorik
Türk Eğitim Sistemini etkileyen temel yasalar
11. Hafta - Teorik
Bilgi toplumu kavramı ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri
12. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri
13. Hafta - Teorik
Soruşturma örnek olayı
14. Hafta - Teorik
Soruşturma örnek olayı
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu