Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Drama
Ders Kodu: EBB284
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Drama ve Dramanın Eğitimde Kullanımına ilişkin genel farkındalık kazandırmak

Özet İçerik

Drama, Eğitimde Drama, Drama Teknikleri, Toplu Etkileşim Çalışmaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Dramanın temelini ve teorik açıklamalarını kavrayabilirler
2.Eğitimde karşılaşılan problemlere farklı yönlerden bakabilirler
3.Kendilerini sözlü ya da sözsüz daha iyi ifade edebilirler
4.Ekip çalışmalarında beceri kazanırlar
5.Dramayı eğitim programına entegre edebilirler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öztürk, A. (2005). Çocukta Yaratıcılık ve Drama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
2.Redington, C. (1983). Can Theatre Teach. Pergamon Prss Ltd.
3.Mc Caslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom. Longman Ltd.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Eğitimde dramanın tanımı ve önemi
2. Hafta - Teorik
Eğitimde dramanın tarihçesi ve kullanıldığı alanlar
3. Hafta - Teorik
Eğitimde dramanın temel prensipleri
4. Hafta - Teorik
Niçin eğitimde drama
5. Hafta - Teorik
Okul için drama izlencesi oluşturma
6. Hafta - Teorik
Drama teknikleri ve Yaklaşımla, drama dersi planlama
7. Hafta - Teorik
Dramada uyarıcı kullanımı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Isınma çalışmaları
10. Hafta - Teorik
Konstantrasyon çalışmaları
11. Hafta - Teorik
Uyum çalışmaları
12. Hafta - Teorik
Güven çalışmaları
13. Hafta - Teorik
Beş duyu çalışmaları -Gözlem çalışmaları
14. Hafta - Teorik
Toplu etkileşim çalışmaları-yaratıcılık ve doğaçlama
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu