Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
Ders Kodu: EBB285
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Formal programda yer alan öğrenmeleri desteklemek, formal program dışında öğrencinin bireysel, sosyal, duygusal ve yaşam becerilerini geliştirmek

Özet İçerik

Program dışı faaliyetlerin tanımı Program dışı faaliyetlerin eğitim öğretim sürecinde kullanımı Program dışı faaliyet türleri Program dışı faaliyetlerin öğrenen motivasyonuna etkisi Program dışı faaliyetler ve kalıcı öğrenme, Program dışı faaliyetler ve bireysel gelişim (sosyal, duygusal, psikomotor, ruhsal, bilişsel)

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇENGEL SCHOVILLE
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci, program dışı faaliyetlerin ne olduğunu açıklar.
2.Öğrenci, program dışı faaliyetlerin önemini bilir.
3.Öğrenci, farklı program dışı faaliyetler arasındaki ilişkiyi analiz eder.
4.Öğrenci, program dışı faaliyetleri eğitim öğretim sürecinde nasıl kullanacağını bilir.
5.Öğrenci, program dışı faaliyetlerin öğrenen motivasyonuna etkisini bilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erdoğan, KÖSE. (2013). Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ders dışı etkinliklerin sınıflandırılmasına yönelik bir öneri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2).
2.Adıgüzel, Ö. (2011). Okul dışında farklı bir öğrenme ortamı olarak çocuk müzeleri. Eğitim Bilim Toplum, 4 (14), 32-41.
3.MEB (1989). Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik. Tebliğler Dergisi, (2300).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Program dışı etkinlik kavramı
2. Hafta - Teorik
Program dışı faaliyet türleri
3. Hafta - Teorik
Program dışı etkinliklerin eğitim öğretim sürecinde kullanımı
4. Hafta - Teorik
Program dışı etkinliklerin eğitim öğretim sürecinde kullanımı
5. Hafta - Teorik
Program dışı faaliyetler ve öğrenen motivasyonu
6. Hafta - Teorik
Program dışı etkinlikler ve kalıcı öğrenme
7. Hafta - Teorik
Program dışı etkinlikler ve sosyal gelişim
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Program dışı etkinlikler ve duygusal gelişim
10. Hafta - Teorik
Program dışı faaliyetler ve psikomotor gelişim
11. Hafta - Teorik
Program dışı etkinlikler ve bilişsel gelişim
12. Hafta - Teorik
Program dışı etkinlikler ve bilişsel gelişim
13. Hafta - Teorik
Program dışı faaliyetlerde alınması gereken güvenlik önlemleri
14. Hafta - Teorik
Gönüllülük ve Girişimciliğe yönelik program dışı etkinlikler
15. Hafta - Teorik
Dersin Değerlendirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143270
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı114115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
4
4
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu