Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitimde Program Geliştirme
Ders Kodu: EBB286
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Eğitimde program geliştirmeye ilişkin temel kavramların kavranması, program geliştirmenin temellerinin kavranması, bir program tasarısı için ihtiyaç analizi yapabilmek, program geliştirme sürecinde uygun desen ve modelleri seçebilmek, bir program tasarısı hazırlayabilme ve değerlendirebilme.

Özet İçerik

Eğitimde program geliştirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, eğitimde ihtiyaç belirleme ve değerlendirme, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama süreçleri, programın denenmesi, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, çeşitli program geliştirme çalışmalarının incelenmesi, örnek program taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hasan Can OKTAYLAR
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Öğrenme Çıktıları
1.Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar bilgisi
2.Program geliştirmenin diğer bilimlerle olan ilişkisini açıklayabilme
3.Program geliştirmenin öğeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme
4.Belli başlı program geliştirme yaklaşımlarını karşılaştırabilme
5.Belli başlı program geliştirme modellerini analiz edebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
2.Bilen, Mürüvvet (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık. Ankara.
3.Bloom, Benjamin. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik Ankara: MEB Yayınevi
4.Demirel, Özcan. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Sekizinci Baskı. Ankara: Pegem Yayıncılık
5.Doğan, Hıfzı. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse giriş ve dönem planın yapılandırılması
2. Hafta - Teorik
Temel kavramlar, eğitim sisteminin özellikleri
3. Hafta - Teorik
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri (Tarihi Temeller)
4. Hafta - Teorik
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri (Felsefi Temeller)
5. Hafta - Teorik
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri (Psikolojik Temeller)
6. Hafta - Teorik
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri (Kültürel Temeller)
7. Hafta - Teorik
Eğitim Programı Tasarımları; Program Geliştirme Modelleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
İhtiyaç Analizi ve Değerlendirilmesi
10. Hafta - Teorik
Hedefler ve Sınıflandırılması; Hedef-Davranışların Yazılması
11. Hafta - Teorik
Hedef-Davranışların Yazılması
12. Hafta - Teorik
İçerik Analizi ve Düzenlenmesi
13. Hafta - Teorik
Eğitim Durumlarını Düzenleme
14. Hafta - Teorik
Sınama Durumlarını Düzenleme
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
OÇ-3
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu