Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Ders Kodu: SBÖ253
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin amacı, problem çözme ve karar verme becerisine sahip, eleştirel ve yaratıcı düşünen, öğrendiklerini anlayabilen, onlara aktarılan bilgiyi ezberlemek yerine sorgulama, gerektiğinde bilgiye ulaşma, araştırma yapma, problem çözme, karar verme becerilerine ve çoklu bakış açısına sahip bireyleri yetiştirmektir.

Özet İçerik

Sosyal bilgiler öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; sosyal bilgiler öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimine yansımaları; sosyal bilgiler öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; sosyal bilgiler öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri; sosyal bilgiler öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mavi AKKAYA YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal bilgiler programında yer alan temel kavram, beceri ve değerleri öğrenir.
2.İçeriğin anlamlı olarak öğrencilere nasıl sunulacağını ve etkinliklerle nasıl geliştirileceğini kavrar
4.Öğretimi yansıtıcı bir şekilde nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve değerlendirileceğini bilir.
5.Sosyal bilgiler öğretiminde güncel eğilimler ve sorunları değerlendirir
6.Etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenlerini bilir
7.Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öztürk, C., & Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazili materyaller. Ankara: Pegem Yayınları.
2.Kabapınar, Y. (2014). Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretimi.
3.Demir, S. B., & Akengin, H. (2014). Hikâyelerle sosyal bilgiler öğretimi. Pegem Akademi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler dersinin amaç, kavram ve içeriği.
2. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi
3. Hafta - Teorik
Sosyal bilgiler programının incelenmesi
4. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler dersinde kavram öğretimi
5. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler
6. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan materyaller
7. Hafta - Teorik
Yapılandırmacı yaklaşım ve sosyal bilgiler dersinde uygulanması
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi
10. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler dersi için yeni etkinlik örnekleri
11. Hafta - Teorik
Öğrenci sunumları
12. Hafta - Teorik
Öğrenci sunumları
13. Hafta - Teorik
Öğrenci sunumları
14. Hafta - Teorik
Öğrenci sunumları
15. Hafta - Teorik
Öğrenci sunumları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Uygulamalı Ders141128
Ödev1055
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
3
OÇ-2
5
5
OÇ-4
4
5
OÇ-5
4
4
OÇ-6
5
4
OÇ-7
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu