Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası
Ders Kodu: SBÖ255
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğrencilerin Türkiye Fiziki coğrafyasına ait temel konuları hakkında gerekli teorik bilgi birikimlerini edinmeleri.

Özet İçerik

Türkiye’nin jeolojik yapısı, jeomorfolojik özellikleri, akarsular, göller ve denizler, iklimi, toprakları ve korunması, Türkiye bitki örtüsü, doğal hayvan toplulukları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sultan BAYSAN
Öğrenme Çıktıları
1.Türkiye jeolojisi ve özelikleri kavrayabilme
2.Türkiye'nin yüzey şekillerini tanıyabilme
3.Türkiye’deki iklim özelliklerini tanıyabilme
4.Toprak ve bitki örtüsü özelliklerini kavrayabilme
5.Türkiye'de meydana gelen doğal afetleri açıklayabilme
6.Türkiye’deki Doğal afetlerin özellikleri, oluşum şekillerini kavrayabilmek
7.Eğitim teknolojilerinden Türkiye'nin fiziki yapısına yönelik yararlanabilme
8.Coğrafya eğitimiyle ilgili temel ilkeleri öğrenmek ve öğrendiklerini Türkiye'nin fiziki yapısı üzerinde uygulamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ATALAY; İbrahim Türkiye Fiziki Coğrafyası , İnkılap Yayınları, 1994, İstanbul.
2.ATALAY; İbrahim, Türkiye Jeomorfolojisine Giriş, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 9, 1987, Bornova, İzmir.
3.ŞAHİN; Cemalettin, Türkiye Fiziki Coğrafyası, C. Şahin, Gündüz Eğitim Yayınları, 2005, İstanbul.
4.Harita, fotoğraf ve Uydu görüntüleri
5.Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojileri,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin işlenişi, Planı, Materyal ve Kaynaklar
2. Hafta - Teorik
Giriş: Türkiye'nin Genel Coğrafi Konumu ve Özellikleri
3. Hafta - Teorik
TÜRKİYE’NİN FİZİKİ COĞRAFYASI
4. Hafta - Teorik
TÜRKİYE’NİN JEOMORFOLOJİSİ: TR'nin genel jeolojik yapısı Yer hareketleri: Orojenez, epirojenez, volkanizma, depremler
5. Hafta - Teorik
TR'nin jeomorfolojik özellikleri: Dış kuvvetler: Dağlar, Ova ve havzalar, delta ve platolar
6. Hafta - Teorik
TR'nin jeomorfolojik özellikleri: Dış kuvvetler: Dağlar, Ova ve havzalar, delta ve platolar
7. Hafta - Teorik
Karst ve buzul topoğrafyası TR'yi çevreleyen deniz ve kıyıların jeomorfolojisi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
TÜRKİYE’NİN İKLİMİ: Coğrafi faktörler ve iklim elemanları
10. Hafta - Teorik
TÜRKİYE’NİN AKARSU VE GÖLLERİ
11. Hafta - Teorik
TÜRKİYE’NİN VEJETASYONU
12. Hafta - Teorik
İklim değişmelerinin bitki örtüsü üzerindeki etkileri
13. Hafta - Teorik
TÜRKİYE TOPRAKLARI: TR'de toprak oluşumunu etkileyen faktörler
14. Hafta - Teorik
TR'de toprakların sınıflandırılması ve TR'de toprak erozyonu ve önleme çareleri
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev50315
Ara Sınav1527
Dönem Sonu Sınavı101111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
5
5
OÇ-3
4
5
OÇ-4
4
4
OÇ-5
5
5
OÇ-6
4
4
OÇ-7
4
4
5
OÇ-8
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu