Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi
Ders Kodu: SBÖ257
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Müslüman Olan İlk Türk Devletlerini İncelemek ve sosyal/kültürel hayatları araştırmak.

Özet İçerik

Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebep ve sonuçlarının incelenmesi. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kurulan devletlerin niteliği ve tarihi gelişimlerinin belirlenmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ramazan HAYKIRAN
Öğrenme Çıktıları
1.Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebep ve sonuçlarını açıklayabilir
2.İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra kurulan Türk devletlerinin siyasi yapısını öğrenir
3.Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra kurulan Türk devletlerinin teşkilat yapısında meydana gelen değişimleri farkeder
4.İlk Müslüman Türk Devletlerinin siyasi yapılarını tanır
5.İlk Müslüman Türk Devletlerinin bıraktıkları kültürel mirası öğrenir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Osman Turan. Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul; Boğaziçi Yayınları.
2.Genç, R. (2002). Karahanlı devlet teşkilatı (Vol. 20). Türk Tarih Kurumu Basımevi.
3.Sümer, F. Oğuzlar, Ankara, 1972. DTCF Yayını.
4.Dursun, Y. H. (1980). İslamiyet ve Türkler. Çağrı Yayınları, İstanbul.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İlk Müslüman Türk Devletleri’nin genel bir tanıtımı ve kuruldukları coğrafyalar, dersin konusunun kaynakları.
2. Hafta - Teorik
İtil (Volga) Bulgar Devleti.
3. Hafta - Teorik
Almış Han ve diğer hanların hayatları, İslam dünyası açısından önemi
4. Hafta - Teorik
Tolunoğulları Devleti, Ahmed b. Tolun Devri
5. Hafta - Teorik
Humareveyh Devri, Ceyş Devri, Harun, Şeyban Devri
6. Hafta - Teorik
Tolunoğulları Devrinde Mısır’ın Sosyal Durumu
7. Hafta - Teorik
İhşidiler Devleti Muhammed b. Tuğc Devri
8. Hafta - Teorik
İtil Bulgarları ve Tolunoğulları Devletlerinin sosyal ve kültürel yapıları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
İhşidiler Devrinde Mısır’ın İçtimai, İdari, İktisadi Askeri ve Kültürel Durumu
11. Hafta - Teorik
Karahanlılar Devleti Karahanlıların Menşei, Batı Karahanlılar Devleti
12. Hafta - Teorik
Doğu Karahanlılar Devleti, Fergana Hanlığı ve Karahanlıların sonu
13. Hafta - Teorik
Karahanlılarda Devlet Teşkilatı
14. Hafta - Teorik
Gazneli Devleti Sultan Mahmud
15. Hafta - Teorik
Gazneli Devleti Sultan Mahmud
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ödev1235
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
OÇ-2
4
5
OÇ-3
4
5
OÇ-4
5
4
OÇ-5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu